Oferta pracy dla doktoranta w projekcie M-ERA.NET 2 Call 2019 NCN
14 września 2020

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, Kierownik Projektu – prof. Johannes Ehrenfried Zschech poszukuje kandydatów do pracy w ramach projektu badawczego M-ERA.NET 2 Call 2019 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Tytuł projektu „Synteza i charakterystyka nowych materiałów hybrydowych 2 D do zastosowań jako superkondensatory”, akronim HYSUCAP. Termin przesyłania dokumentów upływa 20 września 2020. Więcej informacji >> pdf

The University of Warsaw Biological and Chemical Research Centre, Head of the project – Prof. Johannes Ehenfried Zschech is looking for candidates to work in a scientific project „Synthesis and characterization of novel 2D hybrid materials for supercapacitors”, Acronym: HYSUCAP, programme M-ERA.NET 2 Call 2019 supported by National Science Centre. Deadline for applications: 20 September 2020. For more info see >> eng


Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 15 NCN

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym Opus 15 NCN: „Wysoce specyficzne materiały katalityczne do niskotemperaturowej konwersji energii elektrochemicznej i wytwarzania substancji chemicznych” ogłasza, że konkurs wygrała Pani mgr Paulina Krakówka.

Serdecznie gratulujemy!