Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 18 NCN

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym Opus 18 NCN: „Wykorzystanie woltamperometrii i grawimetrii do jednoczesnego wykrywania metaloproteinaz macierzy -1, -2 i -9 w ludzkim raku płuca” ogłasza, że konkurs wygrała Pani mgr inż. Monika Nisiewicz.

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 10 września 2020

Data ostatniej modyfikacji: 10 września 2020