Konferencja sprawozdawcza IDUB
10 września 2020

W dniach 15-16 września na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się pierwsza konferencja sprawozdawcza uczelni biorących udział w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Wydarzenie organizowane jest przez MNiSW we współpracy z UW. Udział w konferencji możliwy jest online poprzez platformę Meeting15. 

Głównym tematem wydarzenia będą działania podejmowane przez uczelnie w początkowych miesiącach realizacji programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Podczas dwóch dni spotkań, w sześciu panelach przedstawione zostaną m.in. doświadczenia i wnioski uczelni z realizacji projektów IDUB. Konferencja organizowana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim w ramach inicjatywy NKN FORUM.

Panele i dyskusja prowadzone będą w języku angielskim, z możliwością skorzystania z tłumaczenia symultanicznego.

Konferencję będzie można śledzić online za pośrednictwem platformy Meeting15. Aby wziąć w niej udział, należy zarejestrować się poprzez formularz rejestracyjny. Zarejestrowane osoby otrzymają drogą mailową potwierdzenie udziału. Istnieje możliwość wyboru transmisji w języku angielskim lub polskim. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania poprzez czat. Więcej informacji znajduje się na stronie programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

Program konferencji >>

 

„Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

W październiku 2019 roku Uniwersytet zajął I miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zdobył status uczelni badawczej na lata 2020-2026. W ramach programu realizowanych będzie 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) oraz 70 działań, dzięki którym Uniwersytet chce stać się uczelnią badawczą silnie rozpoznawalną na arenie międzynarodowej. O szansach, jakie stwarza „Inicjatywa doskonałości” opowiadali przedstawiciele poszczególnych POB-ów podczas cyklu spotkań, które odbywały się w czerwcu i w lipcu >>

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/ oraz na stronie UW pod adresem: https://www.uw.edu.pl/badania/idub/

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Oferta pracy dla studenta w projekcie OPUS 17 NCN

Kierownik Projektu – prof. dr hab. inż. Karol Grela (Kierownik Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski) poszukuje kandydata do pracy w ramach projektu badawczego: „Niemożliwe staje się możliwe: makrocyklizacja nieuprzywilejowanych dienów w wysokim stężeniu przez metatezę z zamknięciem pierścienia” program Opus finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na stanowisko: Student (1). Termin przesyłania dokumentów upływa 27 września 2020 roku. Więcej informacji >> pdf

Project Manager – prof. Karol Grela (Head of Organometallic Synthesis Laboratory, Biological and Chemical Research Centre, Faculty of Chemistry, University of Warsaw) is looking for a candidate to work in a scientific project: „Making the Impossible Possible: Macrocyclisation of Unbiased Dienes at High Concentration by Ring-Closing Metathesis” programme Opus supported by National Science Centre position: Student (1). Deadline for applications: 27 September 2020. For more info see >> eng


Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 18 NCN

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym Opus 18 NCN: „Wykorzystanie woltamperometrii i grawimetrii do jednoczesnego wykrywania metaloproteinaz macierzy -1, -2 i -9 w ludzkim raku płuca” ogłasza, że konkurs wygrała Pani mgr inż. Monika Nisiewicz.

Serdecznie gratulujemy!