Organizacja semestru zimowego 2020/2021
07 września 2020

 

7 września prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, podpisał zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Zarządzenie określa zasady organizacji kształcenia w najbliższym semestrze.

Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w trybie zdalnym. Jeżeli zajęcia, ze względu na swoją specyfikę, wymagają kontaktu prowadzącego ze studentami będą mogły być prowadzone stacjonarnie, z zachowaniem wymogów sanitarnych. „W szczególności dotyczy to zajęć o charakterze laboratoryjnym, terenowym lub integrującym studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz studenckich praktyk zawodowych” – czytamy w zarządzeniu.

Decyzje o tym, które zajęcia odbywać się będą w trybie stacjonarnym, muszą zostać podjęte najpóźniej do 21 września.

Zdalnie mają odbywać się egzaminy i zaliczenia kończące zajęcia, egzaminy dyplomowe, a nawet, gdy to możliwe, zajęcia z wychowania fizycznego.

Zajęcia ogólnouniwersyteckie oraz lektoraty języków obcych nowożytnych będą prowadzone wyłącznie w trybie zdalnym.

Zarządzenie nr 206 rektora UW  z 7 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Wybory Prodziekanów Wydziału Chemii UW 14-15.09.2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW uprzejmie informuje, że

wybory Prodziekanów Wydziału Chemii wybieranych przez członków Kolegium Elektorów Wydziału Chemii

odbędą się w dn. 14-15 września 2020 r.

Wybory będą przeprowadzone zdalnie. Szczegółowe informacje zostaną przesłane pocztą elektroniczną.