Call for group leaders at ENSEMBLE3
02 września 2020

Centre of Excellence for nanophotonics, advanced materials and novel crystal growth-based technologies.

ENSEMBLE3 is a new Centre of Excellence for nanophotonics, advanced materials, and novel crystal growth-based technologies located in Warsaw, Poland, created jointly by institutions from Poland, Germany, Italy, and Spain. The centre will work on the development of novel material technologies and advanced materials with unique electromagnetic properties, with potential applications in fields such as photonics, optoelectronics, telecommunication, solar energy conversion, medicine, and aerospace.

Applications are invited for scientists to lead the following groups:
(i) Optical Nanocharacterization,
(ii) Light-Matter Interaction Theory,
(iii) Photonic Elements,
(iv) Biophotonic Applications,
(v) Solar Energy Conversion,
(vi) Oxide Single Crystals,
(vii) III-V Compound Semiconductors, and
(viii) Disruptive Technologies.

Application deadline: 15th October 2020

For more details, please visit: pdfhttp://ensemble3.eu/https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/552176.

 


Rekrutacja na Program MOST na semestr zimowy i cały rok akademicki 2020/2021

Osoby zainteresowane podjęciem studiów w innej Uczelni w semestrze zimowym lub w całym roku akademickim 2020/2021, zobowiązane są zarejestrować się pomiędzy 2 a 15 września 2020 roku w Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST (tzw. IRK MOST) na stronie http://most.amu.edu.pl/, wpisać wymagane dane osobowe oraz dane dotyczące studiów, a następnie wydrukować formularz.

Podpisany wniosek (oraz ewentualnie list motywacyjny) należy przesłać Prodziekanowi ds. studenckich wydziału, na którym kandydat studiuje, celem uzyskania zgody na udział w Programie MOST.

Z uwagi na ograniczenia panujące na Uczelni studenci proszeni są o przesłanie wniosku w formie skanu (e-mail) do właściwego Dziekanatu ds. studenckich lub przesłanie go pocztą tradycyjną.