Badania na koronawirusa – zapisz się i wykonaj bezpłatne testy
31 sierpnia 2020

Pracownicy i doktoranci UW mogą wykonać bezpłatne badania na obecność przeciwciał przeciw wirusowi SARS-CoV-2. Do tej pory zapisało się ponad 3100 osób, testy wykonało ponad 2900 z nich, a wyniki odebrało ok. 2830 osób*. Punkt pobrań otwarty będzie do 26 września.

Badania przeciwciał w celu identyfikacji osób, które przebyły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, wykonuje Warsaw Genomics Laboratorium Analiz Genetycznych. Testy wykonywane są w dwóch klasach: IgM oraz IgG, metodą, która gwarantuje ponad 98,5% poprawność wyników. – W odróżnieniu od szybkich testów „kasetkowych” badanie w laboratorium charakteryzuje się wysoką czułością i swoistością, i jest jedynym rekomendowanym badaniem serologicznym – wyjaśnia dr hab. n. med. Anna Wójcicka, współzałożycielka Warsaw Genomics.

Badanie przeciwciał w klasie IgG powinno dać odpowiedź, czy osoba chorowała na COVID-19, a tym samym czy nabyła odporność. Obecność przeciwciał chroni od zakażenia, nie wiadomo jednak przez jak długi czas. Badanie przeciwciał IgM służy do identyfikacji osób, które zetknęły się z wirusem nie krócej niż w trakcie ostatnich 2-3 tygodni przed pobraniem surowicy. Jeśli w krwi wystąpią przeciwciała IgM, istnieje duże prawdopodobieństwo, że pacjent jest zarażony koronawirusem i może zarażać innych.

Jak wykonać testy?

Punkt pobrań znajduje się na Kampusie Ochota, w budynku Centrum Sportu i Rekreacji, w osobnym pomieszczeniu, z niezależnym wejściem. Do wykonania badania potrzebna jest próbka 2 ml krwi.

  • Kod rabatowy, który uprawnia pracowników i doktorantów UW do wykonania bezpłatnych badań, można pobrać ze strony covid.uw.edu.pl.
  • Po otrzymaniu kodu rabatowego należy zarejestrować zlecenie na badanie na stronie warsawgenomics.pl/badaniadlauw. Po prawidłowej rejestracji na podany adres mailowy zostanie wysłany link, który pozwoli na umówienie się na konkretną datę i godzinę pobrania.
  • Badania wykonywane będą w dni robocze od 29 czerwca do 26 września (włącznie) od godz. 8 do 18. Do punktu pobrań należy przyjść w maseczce ochronnej, zabrać dokument tożsamości oraz numer zlecenia badania, który zostanie wygenerowany w trakcie rejestracji. Nie trzeba być na czczo.
  • Wynik testu będzie dostępny w trakcie czterech dni na stronie: wyniki.warsawgenomics.pl.

 

🔊 Nagranie dla dziennikarzy dotyczące bezpłatnych testów dla pracowników i doktorantów UW >>

*Dane Warsaw Genomics, stan na 30 sierpnia.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Nowe szkolenia dla administracji UW

Nauka języków, kompetencje miękkie, obsługa narzędzi informatycznych – w semestrze zimowym 2020/2021 kontynuowany będzie cykl szkoleń dla pracowników administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikowano ich wstępny harmonogram. Rejestracja na zajęcia językowe rozpocznie się 7 września.

Pracownicy administracji UW mogą skorzystać z oferty różnego rodzaju szkoleń i kursów podnoszących kompetencje zawodowe. Są wśród nich m.in. zajęcia językowe, szkolenia z kompetencji miękkich czy obsługi narzędzi informatycznych.

 

Właśnie opublikowano wstępny harmonogram szkoleń dla administracji w semestrze zimowym 2020/2021 (pdf).

Oferta zajęć zostanie uzupełniona w późniejszym terminie.

Rejestracja na kursy językowe ruszy 7 września o godz. 12.00 przez platformę szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl.

 

Z powodu sytuacji epidemiologicznej zajęcia rozpoczną się w trybie zdalnym – z możliwością kontynuacji w formie stacjonarnej, jeśli warunki na to pozwolą (nie dotyczy to kursów, przy których w harmonogramie znajduje się uwaga „WYŁĄCZNIE ONLINE” – te będą się odbywać wyłącznie zdalnie).

Godziny zajęć online będą mogły być zmienione, na życzenie uczestników i za zgodą prowadzącego.

Wymagana jest obecność i aktywne uczestnictwo w kursach online. Uczestnicy powinni mieć dostęp do komputera z mikrofonem i kamerą. Grupa zajęciowa może liczyć maksymalnie 12 osób.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Elektroniczne wnioski o dofinansowanie wczasów pod gruszą

Wnioski o dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (tzw. wczasów pod gruszą) dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego i ich dzieci do 16. roku życia można składać w formie elektronicznej. W tym celu została uruchomiona specjalna aplikacja.

Fundusz świadczeń socjalnych UW umożliwia ubieganie się pracownikom uczelni m.in. o dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie (tzw. wczasów pod gruszą). Mogą z niego skorzystać także ich dzieci:
– do 16. roku życia;
– jeżeli nadal kształcą się w szkole – do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia (po udokumentowaniu zaświadczeniem ze szkoły lub poświadczoną za zgodność kopią legitymacji szkolnej/studenckiej);
– całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji ze względu na chorobę, wymagające stałej opieki i pomocy osób drugich w pełnieniu ról społecznych i codziennej egzystencji (po udokumentowaniu orzeczeniem uprawnionych instytucji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności) – bez względu na wiek.
Kwota przyznanego świadczenia uzależniona jest od średniego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie.

 

Wnioski o dofinansowanie wczasów pod gruszą dla pracowników i ich dzieci do 16. roku życia można składać także w formie elektronicznej. W tym celu uruchomiono specjalną aplikację, dostępną pod adresem generator.ds.uw.edu.pl.

Szczegółowa instrukcja dotycząca składania wniosków znajduje się tutaj >>

 

W przypadku ubiegania się o pozostałe świadczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚW) oraz wniosków o dofinansowanie takich form wypoczynku, do których – zgodnie z Regulaminem ZFŚS – trzeba dodać załączniki, należy je składać w formie papierowej, korzystając z jednej z poniższych możliwości:
– za pośrednictwem Kancelarii UW;
– przesyłając pocztą na adres:  Uniwersytet Warszawski – Biuro Spraw Socjalnych, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
– bezpośrednio w uruchomionym przez Biuro Spraw Socjalnych Punkcie przyjęć wniosków ZFŚS, który znajduje się na Małym Dziedzińcu przy bramie obok Księgarni Liber. Punkt czynny jest w godzinach 10:00-14:00.

Dofinansowanie do wypoczynku

Pracownicy, emeryci i renciści Uniwersytetu, a także członkowie ich rodzin wymienieni w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) mogą alternatywnie skorzystać z jednego typu dofinansowania do wypoczynku:

  • organizowanego przez Uniwersytet Warszawski;
  • wykupionego indywidualnie w innych instytucjach uprawnionych do organizowania wypoczynku;
  • organizowanych we własnym zakresie wczasów turystycznych (tzw. „wczasów pod gruszą”).

Doktoranci i ich dzieci (w zakresie określonym Regulaminem ZFŚS) mogą się ubiegać o dofinansowanie wypoczynku:

  • organizowanego przez Uniwersytet Warszawski;
  • wykupionego indywidualnie w innych instytucjach uprawnionych do organizowania wypoczynku.

 

Źródło: www.uw.edu.pl