Nowy regulamin domów studenta

27 sierpnia rektor UW wydał zarządzenie w sprawie regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego. Dokument określa m.in. prawa i obowiązki mieszkańców akademików.

W regulaminie można znaleźć również informacje o zasadach korzystania z akademików, a także wzór dokumentu przydatnego dla mieszkańców przyjmujących gości – upoważnienia dla osoby niebędącej mieszkańcem danego pokoju do odbioru kluczy.

Nowy regulamin domów studenta powstał po zasięgnięciu opinii rad mieszkańców oraz kierowników akademików UW, które można było nadsyłać do 16 marca 2020 roku.

Poprzedni regulamin obowiązywał od 2014 roku i był kilkukrotnie zmieniany zarządzeniami rektora.

 

Zarządzenie nr 195 rektora UW z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 28 sierpnia 2020

Data ostatniej modyfikacji: 28 sierpnia 2020