Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium dla studenta-stypendysty w projekcie OPUS 18 NCN

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium dla studenta-stypendysty w projekcie OPUS 18 NCN: „Ciekłokrystaliczne, chiralne nanomateriały dla giętkich technologii fotonicznych” ogłasza, że konkurs wygrał Pan Mateusz Pawlak.

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 24 sierpnia 2020

Data ostatniej modyfikacji: 09 września 2020