Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 18 NCN
21 sierpnia 2020

Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 18 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Dynamiczna kontrola warstw hybrydowych do wzmacnianych plazmonowo układów transmitujących lub konwertujących energię, otrzymanych poprzez antygalwaniczną redukcję ciekłokrystalicznych nanocząstek metali szlachetnych”. Kierownik projektu: dr Michał Wójcik. Termin przesyłania dokumentów upływa 7 września 2020 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 18 NCN

Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 18 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Dynamiczna kontrola warstw hybrydowych do wzmacnianych plazmonowo układów transmitujących lub konwertujących energię, otrzymanych poprzez antygalwaniczną redukcję ciekłokrystalicznych nanocząstek metali szlachetnych”. Kierownik projektu: dr Michał Wójcik. Termin przesyłania dokumentów upływa 7 września 2020 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla studenta-stypendysty w projekcie OPUS 18 NCN

Oferta pracy dla studenta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 18 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Dynamiczna kontrola warstw hybrydowych do wzmacnianych plazmonowo układów transmitujących lub konwertujących energię, otrzymanych poprzez antygalwaniczną redukcję ciekłokrystalicznych nanocząstek metali szlachetnych”. Kierownik projektu: dr Michał Wójcik. Termin przesyłania dokumentów upływa 7 września 2020 roku. Więcej informacji >> pdf


Zmiana organizacji ruchu w budynku Wydziału Chemii 25.08-04.09.2020

Informujemy, iż w dniach od 25.08.2020 do 04.09.2020 zostanie zmieniona organizacja ruchu w budynku Wydziału Chemii.

W tych dniach, wejście główne do budynku zostanie zamknięte dla wszystkich użytkowników, z wyjątkiem kandydatów na studia, biorących udział w procesie rekrutacji. Ponadto zamknięte zostanie również boczne wejście od strony Chemii Organicznej.

Pozostali użytkownicy, będą korzystać z wejścia od ul. Wawelskiej oraz od strony parkingu (tylko dla stałych użytkowników posiadających kartę dostępu). Punkt poboru kluczy zostanie przeniesiony przy wejściu na taras (patio).

Szkic sytuacyjny-do pobrania