Oferta stypendialna dla studentki/studenta w projekcie SONATA 13
11 sierpnia 2020

Oferta stypendialna dla studentki/studenta w projekcie badawczym Sonata 13 „Badanie wpływu gangliozydów, insuliny i jonów cynku na oddziaływania amyliny z błonami biomimetycznymi” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr Joanna Juhaniewicz-Dębińska. Termin przesyłania dokumentów upływa 10 września 2020 roku. Więcej informacji >> pdf


Zakończenie konkursu na magistranta-stypendystę NCN

Zakończenie konkursu na magistranta-stypendystę w grancie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Badania mechanizmów lokalnego utleniania termicznego cienkich kryształów MoS2”. Kierownik projektu: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. ucz. W drodze konkursu wybrany został Pan Stanisław Sokołowski.