Oferta pracy dla starszego technika w projekcie MAESTRO 11 NCN
04 sierpnia 2020

Kierownik Projektu – prof. dr hab. inż. Karol Grela (Kierownik Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski) poszukuje kandydatów do pracy w ramach projektu badawczego: „Nieortodoksyjne koncepcje w metatezie olefin”, program Maestro finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na stanowisko: starszy technik. Termin przesyłania dokumentów upływa 31 sierpnia 2020 roku. Więcej informacji >> pdf

Project Manager – prof. Karol Grela (Head of Organometallic Synthesis Laboratory, Faculty of Chemistry, Biological and Chemical Research Centre, University of Warsaw) is looking for candidates to work in a scientific project: „Unorthodox concepts in olefin metathesis”, programme Maestro supported by National Science Centre position: senior technician. Deadline for applications: 31 August 2020. For more info see >> eng


Konkurs o stypendium naukowe dla doktoranta w projekcie OPUS 15 NCN

Konkurs o stypendium naukowe dla doktoranta w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 15: „Wysoce specyficzne materiały katalityczne do niskotemperaturowej konwersji energii elektrochemicznej i wytwarzania substancji chemicznych”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Paweł Kulesza. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 7 września 2020 roku do godziny 12.00. Więcej informacji >> pdf