Wybory Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
29 lipca 2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW uprzejmie informuje, że

wybory Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

odbędą się w dn. 5-6 sierpnia 2020 r. (środa-czwartek, 1 tura).

2 tura wyborów odbędzie się 11-12 sierpnia 2020 r., jeżeli w 1 turze nie zapadnie rozstrzygnięcie.

Wybory będą przeprowadzone zdalnie. Szczegółowe informacje zostaną przesłane pocztą elektroniczną.

Aby wybory były ważne musi w nich wziąć udział (oddać ważne głosy) co najmniej połowa osób uprawnionych do głosowania.