Dlaczego warto studiować na UW?
24 lipca 2020

Trwa rekrutacja na studia. Dlaczego wybrać UW? Uniwersytet jest wśród 3% najlepszych uczelni na świecie. 94% osób z dyplomem UW znajduje zatrudnienie w ciągu roku od ukończenia studiów. Uczelnia należy do sojuszu 4EU+. Dzięki temu studenci będą mogli spędzić część studiów np. na Uniwersytecie Sorbońskim. Do 2025 na UW zmodernizowanych lub wybudowanych zostanie 18 gmachów.

Trwa rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie na UW. Rejestracja prowadzona jest przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów do 12 sierpnia.

Prestiżowy dyplom

W 17. edycji zestawienia Quacquarelli Symmonds World University Ranking Uniwersytet Warszawski uplasował się na 321. miejscu na świecie, 141. w Europie i 1. w kraju. Podobnie jak w zeszłym roku, tym, co analitycy ocenili najlepiej były renoma uczelni i opinia wśród pracodawców. Dyplom ukończenia Uniwersytetu Warszawskiego jest atutem na rynku pracy – według badań prowadzonych wśród absolwentów 94% osób z dyplomem UW znajduje zatrudnienie w ciągu roku od ukończenia studiów, a umiejętności zdobyte podczas nauki są cenione przez przyszłych pracodawców.

Rozwój naukowy już w czasie studiów

Kandydaci mogą wybrać spośród ponad 100 kierunków studiów, z których część prowadzona jest w całości w języku angielskim. Osoby, które chciałyby rozwijać się w kilku dziedzinach mogą podjąć studia interdyscyplinarne, które pozwalają studentom samodzielne kształtować program w ramach kilku jednostek. Studenci już w trakcie nauki mogą uczestniczyć w projektach naukowych i współpracować z zespołami badawczymi.

Studia w Heidelbergu?

Najbardziej znanym programem stypendialnym dla studentów, w którym od lat uczestniczy UW, jest Erasmus+. W ciągu 20 lat skorzystało z niego 25 tys. studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu. Dzięki członkostwu UW w sojuszu 4EU+ studenci będą mogli uczestniczyć w szkołach letnich lub spędzić część studiów na jednej z uczelni partnerskich: Uniwersytecie Karola, Uniwersytecie w Heidelbergu, Uniwersytet Sorbońskim, Uniwersytecie Kopenhaskim lub Uniwersytecie w Mediolanie. Krajową wymianę akademicką umożliwia program MOST.

Coraz lepsze warunki studiowania

Uniwersytet z roku na rok poprawia warunki pracy i studiowania. Dzięki wieloletniemu programowi rozwoju w latach 2016-2025 uniwersytet zrealizuje 18 inwestycji. Na trzech uniwersyteckich kampusach: przy Krakowskim Przedmieściu, na Ochocie oraz na Służewcu powstaną nowe budynki lub zmodernizowane zostaną już istniejące gmachy. To m.in. nowe osiedle akademickie na Służewcu, budynek nauk psychologicznych na Ochocie czy działająca już przestrzeń sportowa w Bibliotece Uniwersyteckiej.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Projekt TRAIN4EU+ z dofinansowaniem H2020

Sojusz 4EU+ otrzymał grant w konkursie programu Horyzont 2020 „Nauka z udziałem i dla społeczeństwa”. Dzięki finansowaniu możliwe będzie rozwinięcie wsparcia dotyczącego badań i innowacji europejskich uniwersytetów.

Konkurs „Nauka z udziałem i dla społeczeństwa” skierowany był do sojuszy uczelni, które w czerwcu 2019 roku zostały laureatami pilotażowego konkursu Komisji Europejskiej “Uniwersytety europejskie” organizowanego w ramach programu Erasmus+. Wśród konsorcjów, które otrzymały status “Uniwersytetu europejskiego” jest sojusz 4EU+, do którego należy UW i pięć innych uczelni badawczych w Europie (Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet Kopenhaski, Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet w Mediolanie). Więcej informacji o 4EU+ >>

Grant programu Horyzont 2020 na realizację projektu TRAIN4EU+ („Transforming ReseArch & INnovation agendas and support in 4EU”) jest dodatkowym wsparciem, które pozwoli na wspólne opracowanie i wdrożenie długoterminowych strategii dotyczących badań i innowacji na uczelniach sojuszu 4EU+. Otrzymane finansowanie pozwoli rozwinąć działania, które przysłużą się do wzmocnienia instytucjonalnych instrumentów wsparcia dla badań naukowych i innowacji. Będą one dotyczyły m.in.

  • wdrażania i promocji open science,
  • budowania kapitału ludzkiego,
  • cyfryzacji i upraszczania procesów administracyjnych związanych z badaniami,
  • zapewniania równych szans w prowadzeniu badań,
  • współpracy z przedsiębiorstwami, organizacjami non-profit i innymi organizacjami sektora publicznego i prywatnego.

Z grantu nie będą finansowane wspólne projekty badawcze.

Przedsięwzięcie TRAIN4EU+ wpisuje się w misję sojuszu jako uniwersytetu europejskiego, która zakłada wspólne, długofalowe działania w zakresie badań, nauczania, administracji oraz współpracy z otoczeniem. W misji 4EU+ uczelnie członkowskie podkreślają wsparcie dla naukowców, którzy „dążą do poszerzania granic wiedzy”. Praca badaczy 4EU+ jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed współczesnymi społeczeństwami.

Nagrodzony projekt został przygotowany przez międzyuczelniany zespół złożony z przedstawicieli każdej uczelni 4EU+ i koordynowany przez ekspertów z Uniwersytetu Kopenhaskiego.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie 4EU+ >>

Mimo że przedsięwzięcie „European Universities” finansowane z programu Erasmus+ dotyczy wyłącznie kształcenia – współpracy w ramach innowacyjnej dydaktyki, wymiany studentów i pracowników oraz nowych programów nauczania – to powiązanie kształcenia i badań naukowych jest kluczowym założeniem strategii edukacyjnej sojuszu. Edukacja oparta na badaniach (research-based education) stanowiła ważne kryterium ostatniego konkursu na projekty dydaktyczne 4EU+.  Wsparcie badań odbywa się dzięki różnego rodzaju inicjatywom finansowanym ze środków własnych uczelni lub innych programów finansowania – np. minigrantom Uniwersytetu Karola czy minigrantom Uniwersytetu Warszawskiego na wsparcie współpracy uczelni 4EU+ w obszarze flagshipu 2.

 

Źródło: www.uw.edu.pl