Uniwersytet 2016-2020 – wyzwania na przyszłość
20 lipca 2020

(więcej…)


Konkurs na projekty promujące badania naukowe w ramach „Inicjatywy doskonałości” na UW

Trwa nabór wniosków na projekty w ramach działania „Promocja badań naukowych” programu „Inicjatywa doskonałości” na Uniwersytecie Warszawskim. Zgłaszane w konkursie projekty mogą dotyczyć m.in. takich zadań, jak organizacja wykładów i pokazów lub publikowanie artykułów promujących wyniki badań. Wnioski można przesyłać za pomocą formularza elektronicznego do 15 sierpnia.

Do 15 sierpnia trwa nabór wniosków na projekty w ramach ogólnouniwersyteckiego działania III.3.2 „Promocja badań naukowych” programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na Uniwersytecie Warszawskim. Celem działania III.3.2 jest zwiększenie widoczności naukowej uczelni w Polsce i na arenie międzynarodowej poprzez wspieranie projektów upowszechniających rezultaty badań prowadzonych na UW.

Przedsięwzięcia skupione wokół tego działania obejmować mogą m.in. realizację kampanii promocyjnych w mediach, w języku polskim i angielskim; organizację specjalnie przygotowanych wykładów i pokazów promujących wyniki badań czy organizację tematycznych konferencji naukowych z udziałem gości zagranicznych, poświęconych dorobkowi wybitnych przedstawicieli Uniwersytetu.

W ramach działania „Promocja badań naukowych” planowane jest organizowanie dwóch konkursów rocznie. Obecnie trwa pierwszy konkurs, w którym wyłonionych zostanie do 10 projektów o budżecie nieprzekraczającym 10 tys. zł. Wnioski w konkursie mogą składać indywidualni badacze lub kierownicy zespołów naukowych, którzy w latach 2019/2020 uzyskali wyniki badań stanowiących przełom dla rozwoju nauki lub przyczyniających się do znalezienia rozwiązania ważnych kwestii społecznych. Wyniki naboru wniosków zostaną ogłoszone do 30 września 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji na temat działania „Promocja badań naukowych” znajduje się na stronie programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

Konkursy w ramach działań „Inicjatywy doskonałości” w roku 2020

Konkurs na promocję badań naukowych to jeden z pierwszych konkursów ogłoszonych w ramach programu „Inicjatywa doskonałości” w 2020 r. W sierpniu zaplanowano kolejne konkursy dotyczące: kompleksowego programu wsparcia dla doktorantów UW, wzmacniania współpracy między UW a WUM oraz wdrożenia programu finansowania projektów składanych w konkursach o Stypendia Indywidualne Wyjazdowe MSCA w ramach inicjatywy KE „Seal of Excellence”.

Harmonogram konkursów znajduje się na stronie programu IDUB. Informacja o terminach naboru projektów w kolejnych działaniach, które nie zostały dotychczas wskazane w harmonogramie, zostanie opublikowana we wrześniu tego roku.

 

„Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

W październiku 2019 roku Uniwersytet zajął I miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zdobył status uczelni badawczej na lata 2020-2026. W ramach programu realizowanych będzie 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) oraz 70 działań, dzięki którym Uniwersytet chce stać się uczelnią badawczą silnie rozpoznawalną na arenie międzynarodowej. O szansach jakie stwarza „Inicjatywa doskonałości” opowiadali przedstawiciele poszczególnych POB-ów podczas cyklu spotkań, które odbywały się w czerwcu i w lipcu >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Ankieta dotycząca nauki online podczas epidemii COVID-19

Wszyscy studenci UW do 31 lipca mogą wziąć udział w anonimowej ankiecie dotyczącej korzyści oraz trudności wynikających z nauki zdalnej podczas epidemii koronawirusa. Celem badania jest analiza tego, w jaki sposób osoby ze specyficznymi trudnościami w nauce radziły sobie podczas epidemii, w porównaniu z osobami, które takich trudności nie doświadczają. Ankieta jest częścią, realizowanego przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW, projektu „Uniwersytet dla wszystkich – Level up”.

Skierowana do wszystkich studentów UW ankieta dotyczy zdalnego nauczania oraz uczenia się podczas epidemii COVID-19. Głównym celem ankiety jest poznanie problemów, z jakimi osoby posiadające różne trudności w uczeniu się (np. dysleksję) mogły spotkać się podczas uczestniczenia w zajęciach organizowanych w czasie epidemii koronawirusa oraz porównanie tej perspektywy z sytuacją osób, które takich trudności nie mają.

Pytania zawarte w ankiecie dotyczą korzyści i trudności, których studenci UW mogli doświadczyć po przejściu w tryb uczenia się zdalnego. Są one związane m.in. z takimi zagadnieniami jak: odczuwanie stresu, motywacja do pracy czy konieczność korzystania z nowych narzędzi informatycznych.

Badanie potrwa do 31 lipca. Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmuje ok. 20-25 minut. Uzyskane wyniki będą analizowane zbiorczo i posłużą do opracowania skutecznych strategii wspierania studentów z trudnościami w uczeniu się. Badanie pozwoli także zidentyfikować ogólne problemy związane z organizacją studiowania i nauką, jakie pojawiły się w związku z wprowadzeniem zajęć online.

Link do ankiety internetowej >> 

Projekt „Uniwersytet dla wszystkich – Level up”

Badanie jest częścią projektu „Uniwersytet dla wszystkich – Level up”, realizowanego przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW w ramach umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W ramach projektu „Uniwersytet dla wszystkich – Level up” zaplanowano 5 zadań, które mają na celu dostosowanie infrastruktury, usług oraz oferty Uniwersytetu Warszawskiego do potrzeb różnych grup osób z niepełnosprawnościami. Realizowana ankieta wpisuje się w zadanie nr 5 – „Centrum wspierania studentów z zaburzeniami neurorozwojowymi i neurologicznymi”, którego celem jest wypracowanie standardów diagnozy funkcjonalnej i ścieżek wsparcia dla studentów UW z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz specyficznymi trudnościami w uczeniu się (głównie dysleksją rozwojową).

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Oferta pracy dla doktoranta/doktorantki w projekcie OPUS NCN

Oferta zatrudnienia doktoranta/doktorantki w projekcie badawczym OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Przegrupowanie Achmatowicza optycznie czynnych alkoholi i amin allilowych jako skuteczne narzędzie w stereokontrolowanej syntezie skomplikowanych związków organicznych”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Bauer. Termin przesyłania dokumentów upływa 20 września 2020. Więcej informacji >> pdf