Wyniki wyborów indykacyjnych kandydatów na Dziekana WCh
19 lipca 2020

W głosowaniu indykacyjnym na kandydata na Dziekana Wydziału Chemii UW przeprowadzonym w dniach 15-16 lipca 2020 r. wybrano następujących kandydatów (uzyskali co najmniej 10% oddanych głosów ważnych):
prof. dr hab. Michał Cyrański
prof. dr hab. Andrzej Kudelski

Spośród osób wskazanych w wyborach indykacyjnych prof. dr hab. Andrzej Kudelski wyraził zgodę na kandydowanie na Dziekana Wydziału Chemii.