UW w 21. Rankingu Perspektyw
17 lipca 2020

Uniwersytet Warszawski kolejny raz okazał się jedną z najlepszych uczelni w Polsce według Rankingu Perspektyw. Tym razem zajął drugie miejsce.

Na pierwszym miejscu znalazł się Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Od początku istnienia rankingu Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński zawsze zajmują dwa pierwsze miejsca: 10 razy pierwszy był UW (np. w ubiegłym roku), 8 razy UJ. W latach 2015 oraz 2017-2018 uczelnie zdobywały tytuł najlepszej szkoły wyższej w kraju ex-aequo.

Rankingowi Szkół Wyższych towarzyszy Ranking Kierunków Studiów. W tym roku Perspektywy uznały 17 kierunków prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim za najlepsze w Polsce, są to: astronomia, dziennikarstwo i komunikacja, ekonomia, filologia polska, filozofia, fizyka, geografia, geologia, historia, kulturoznawstwo, matematyka, politologia, prawo, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie. Uniwersytet Warszawski został też uznany za uczelnię o najwyższej efektywności naukowej.

21. edycja rankingu uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 roku. Według Perspektyw, zmiany prawne miały największy wpływ na tworzenie Rankingu Kierunków Studiów.

Na stronie tegorocznej edycji rankingu dostępne są szczegółowe wyniki uzyskane przez UW i inne uczelnie w poszczególnych kategoriach oraz informacje na temat metodologii rankingu.

 

Źródło: www.uw.edu.pl