Lipcowe szkolenia dla nauczycieli akademickich
14 lipca 2020

Dydaktycy będą mogli uczestniczyć w kolejnych szkoleniach z kompetencji miękkich oraz wykorzystania narzędzi informatycznych w nauczaniu. Wśród lipcowych propozycji znalazły się: warsztat równościowy, praca grupowa na odległość, interaktywne prezentacje, aktywizacja studentów w zajęciach online oraz warsztaty z autoprezentacji. Szkolenia są realizowane w ramach programu Zintegrowanych działań na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego.

Aktualnie można zapisać się na szkolenia:

  • Jak reagować na dyskryminację w dydaktyce stacjonarnej i zdalnej? Warsztat postaw równościowych,
  • Twórcza współpraca w grupie online przy wykorzystaniu narzędzi webowych i aplikacji,
  • Interaktywne prezentacje i przekaz wizualny przy wykorzystaniu serwisów webowych i aplikacji,
  • Jak aktywizować studentów online? Kreatywne sposoby na prace domowe i zaliczeniowe dzięki aplikacjom i serwisom mobilnym,
  • Autoprezentacja online – budowanie wizerunku profesjonalnego wykładowcy.

Pełna informacja o kursach znajduje się w harmonogramie.

W celu rejestracji na wybrane szkolenie oraz zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na jego temat, należy zalogować się na platformie http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/, otworzyć kategorię „Szkolenia dla nauczycieli akademickich”, a następnie:

  1. wybrać kategorię szkolenia wskazaną w pierwszej kolumnie harmonogramu;
  2. wyszukać szkolenie wg terminu i nazwy i dalej postępować zgodnie z informacjami w opisie kursu.

W szkoleniach realizowanych w ramach ZIP mogą uczestniczyć nauczyciele akademiccy, którzy w semestrze po zrealizowanym kursie mają zaplanowane zajęcia dydaktyczne. Więcej informacji na temat zasad udziału można znaleźć w Zasadach uczestnictwa i Regulaminie, dostępnych przy opisie każdego szkolenia na platformie http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/.

Ankieta dla dydaktyków

Nauczyciele akademiccy mogą wziąć udział w badaniu potrzeb szkoleniowych. Celem badania jest poznanie opinii dydaktyków o pożądanych tematach szkoleń oraz o preferencjach związanych z organizacją zajęć. Aby wypełnić ankietę, należy zalogować się na stronie http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/ i otworzyć panel „Informacje organizacyjne dla nauczycieli akademickich”. Następnie trzeba kliknąć „Zapisz mnie”, a system przekieruje na stronę informacyjną. W części „Ankiety – badanie potrzeb szkoleniowych” należy wejść w „Badanie potrzeb szkoleniowych nauczycieli akademickich” i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami.

Bieżące informacje o szkoleniach są dostępne na stronie www.zip.uw.edu.pl w zakładce „Wykładowcy”. Pytania można przesyłać na adres szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl. Ofertę kursów przygotowuje Sekcja ds. rozwoju kompetencji nauczycieli akademickich BSP UW.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


H2020, Marie Skłodowska Curie fellowships for postgraduate/postdoctoral researchers – SMART Manufacturing – CALL OPEN

Oferta 24-mies. stypendiów badawczo-szkoleniowych Marii Skłodowskiej-Curie dla doświadczonych naukowców oferowanych przez irlandzkie centrum badawcze „CONFIRM Centre” w ramach projektu realizowanego w programie Horyzont 2020:

CONFIRM Centre, a world leading SFI Research Centre in the area of Smart Manufacturing (https://confirm.ie/) is now accepting expressions of interest for Call 2 of its limited remaining number of prestigious 24-month research training fellowships in the Republic of Ireland.

CONFIRM Centre and SMART 4.0 are dedicated to the creation of an empowered, diverse and inclusive workforce which strives for advancements in STEM innovation and equality of opportunity, agnostic of gender or circumstances.  We are seeking applications from suitably qualified postgraduate/postdoctoral researchers with an interest in the following fields:

Data Analytics – AI – Predictive Modelling – Decision Analytics – Product & Process Control – Enterprise Modelling & Simulation – Software systems – HCI – Security & Integration – Networked Systems & IoT – Sensors – Robotics & Control – Materials Processing

Expressions of interest should be submitted as soon as possible. The deadline for full applications is September 30th 2020; successful applicants are expected to be announced in late November 2020.  The attached flyer provides information on the fellowships and a brief overview of the 5-step application process.

Informacje szczegółowe dot. możliwości składania wniosków o stypendia znajdują się na stronie koordynatora projektu: https://smart.confirm.ie/ oraz na portalu projektu SMART 4.0 (Expressions of Interest) oraz na stronie RPK Centrum: http://rpk-centrum.uw.edu.pl/2020/07/13/h2020-msca-smart-4-0-republic-of-ireland-call-for-fellowships-open/.