Laureat IV edycji Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego
11 lipca 2020

Miło nam poinformować, że student doktorant Wydziału Chemii mgr inż. Kamil Szlachetko został Laureatem IV edycji Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego w kategorii za najlepszą pracę dyplomową, organizowanym przez Politechnikę Warszawską.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się dnia 8 lipca 2020 r. w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej.

Wyróżniona praca magisterska zatytułowana „Badanie nanomateriałów plazmonicznych Bi2O3-Ag metodą spektroskopii Ramana” przygotowana została pod opieką naukową dr hab. Dobrosławy Kasprowicz z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej z Politechniki Poznańskiej oraz dr hab. Doroty Anny Pawlak z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy!

 

Na zdjęciu od lewej: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik Pełnomocnik Rektora PW ds. Nagrody im. Prof. Jana Czochralskiego, mgr inż. Kamil Szlachetko, Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt.