Międzynarodowa szkoła letnia MSC Euromaster 2020
08 lipca 2020

W poniedziałek, 29 czerwca br. rozpoczęła się Międzynarodowa Szkoła Letnia Euromaster „Metrology Science in Chemisty” (MSC), poświęcona zagadnieniom chemii analitycznej, metrologii i akredytacji. Tegoroczna edycja miała odbyć się w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Chęcinach, lecz w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną musiała zostać przeniesiona do przestrzeni wirtualnej. Program zajęć Szkoły Letniej został opracowany przez międzynarodowe konsorcjum Euromaster MSC, pod patronatem Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC). W tym roku, już po raz trzynasty udało się zgromadzić studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich, którzy przez dwa tygodnie spotykają się zdalnie, dyskutują, uczestniczą w warsztatach oraz realizują zadane projekty z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych.

Jednym z organizatorów wydarzenia jest Uniwersytet Warszawski, reprezentowany przez prof. Ewę Bulską, dyrektora Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW oraz mgr. Andrzeja Gawora, pełnomocnika ds. jakości, odpowiedzialnego za utrzymywanie sytemu jakości w laboratoriach akredytowanych na Uniwersytecie Warszawskim. Z UW uczestnikami projektu są zaś studenci z Pracowni Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej Wydziału Chemii: Aleksandra Osiak, Anna Rybarczyk, Agnieszka Brzezińska oraz Grzegorz Wryk.

Uczestnicy tegorocznej Szkoły Letniej pochodzą z 17 różnych krajów, z 4 kontynentów świata. Dwutygodniowy wspólny udział w wirtualnym wydarzeniu jest okazją do wymiany doświadczeń między pracownikami laboratoriów, doktorantami i magistrantami, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę między innymi z zakresu metrologii chemicznej, walidacji procedur analitycznych oraz akredytacji.

W tym roku na rozpoczęcie Szkoły Letniej został przygotowany krótki film prezentujący jej uczestników, miłego oglądania!

 

W poniedziałek, 29 czerwca br. rozpoczęła się Międzynarodowa Szkoła Letnia Euromaster „Metrology Science in Chemisty” (MSC), poświęcona zagadnieniom chemii analitycznej, metrologii i akredytacji. Tegoroczna edycja miała odbyć się w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Chęcinach, lecz w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną musiała zostać przeniesiona do przestrzeni wirtualnej. Program zajęć Szkoły Letniej został opracowany przez międzynarodowe konsorcjum Euromaster MSC, pod patronatem Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC). W tym roku, już po raz trzynasty udało się zgromadzić studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich, którzy przez dwa tygodnie spotykają się zdalnie, dyskutują, uczestniczą w warsztatach oraz realizują zadane projekty z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych. Jednym z organizatorów wydarzenia jest Uniwersytet Warszawski, reprezentowany przez prof. Ewę Bulską, dyrektora Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW oraz mgr. Andrzeja Gawora, pełnomocnika ds. jakości, odpowiedzialnego za utrzymywanie sytemu jakości w laboratoriach akredytowanych na Uniwersytecie Warszawskim. Z UW uczestnikami projektu są zaś studenci z Pracowni Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej Wydziału Chemii: Aleksandra Osiak, Anna Rybarczyk, Agnieszka Brzezińska oraz Grzegorz Wryk.Uczestnicy tegorocznej Szkoły Letniej pochodzą z 17 różnych krajów, z 4 kontynentów świata. Dwutygodniowy wspólny udział w wirtualnym wydarzeniu jest okazją do wymiany doświadczeń między pracownikami laboratoriów, doktorantami i magistrantami, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę między innymi z zakresu metrologii chemicznej, walidacji procedur analitycznych oraz akredytacji.W tym roku na rozpoczęcie Szkoły Letniej został przygotowany krótki film prezentujący jej uczestników, miłego oglądania!

Opublikowany przez Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego Wtorek, 7 lipca 2020


Studenckie i służbowe przyjazdy na UW

W przyszłym roku akademickim częściowe studia na UW będą mogli odbywać studenci krótkoterminowi, skierowani na UW przez zagraniczne uczelnie partnerskie. Jeśli chodzi o służbowe przyjazdy krajowe i zagraniczne na Uniwersytet Warszawski, do 31 sierpnia 2020 roku dozwolone są w szczególności te realizowane w celach naukowych.

Studenckie przyjazdy

W roku akademickim 2020/2021 Uniwersytet Warszawski przyjmie studentów tzw. “krótkoterminowych”, skierowanych na UW przez zagraniczne uczelnie partnerskie na część programu studiów. Planowane jest przyjęcie przede wszystkim stypendystów Erasmus z uczelni uprawnionych do uczestniczenia w Programie (KA103) oraz studentów z innych programów z państw europejskich (np. CEEPUS, Szwajcarii). Przyjazdy studentów uczelni spoza Europy są zawieszone w pierwszym semestrze 2020/21 lub przełożone na drugi semestr.

Najprawdopodobniej studentom tzw. “krótkoterminowym” zostanie zaproponowane kształcenie hybrydowe (zdalne oraz na uczelni). Ostateczna decyzja będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej i możliwości bezpiecznego organizowania zajęć. Ze względu na niemożność zapewnienia warunków zgodnych z rekomendacjami sanitarnymi GIS studentom nie zostaną przyznane miejsca w obiektach UW.

Służbowe podróże na UW

Do 31 sierpnia 2020 roku dozwolone są służbowe przyjazdy krajowe i zagraniczne na Uniwersytet Warszawski, w szczególności w celach naukowych. Jednocześnie ostateczną decyzję o przyjęciu konkretnej osoby podejmuje kierownik jednostki, uwzględniając:

  • możliwość podróżowania,
  • stan epidemiczny kraju/regionu, z którego planowany jest przyjazd,
  • wymagania dotyczące kwarantanny w Polsce,
  • możliwość zapewnienia zakwaterowania w obiektach UW lub w innych miejscu.

Przyjazdy są zatem organizowane zgodnie z bieżącymi przepisami obowiązującymi w kraju pochodzenia osoby planującej przyjazd, w krajach tranzytowych oraz w Polsce.

Służbowe wyjazdy

Zgodnie z zarządzeniem nr 146 rektora UW z 30 czerwca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku służbowe wyjazdy zagraniczne dozwolone są wyłącznie w celach naukowych oraz wyłącznie do krajów, z którymi przywrócony został ruch graniczny. Wyjazdy odbywają się z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w kraju docelowym i w krajach tranzytowych. Osoby wyjeżdżające powinny posiadać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne.

Zarządzenie nr 146 rektora UW z 30 czerwca 2020 roku (pdf) >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl