Anglojęzyczny Informator o Grupach Badawczych Wydziału Chemii UW

Z przyjemnością informujemy, że Wydział Chemii UW wydał anglojęzyczny Informator o Grupach Badawczych Wydziału Chemii UW (pod redakcją mgr Karoliny Dudzińskiej i dr Karoliny Piecyk).

Research Groups Faculty of Chemistry University of Warsaw

Publikacja przedstawia opisy Grup Badawczych działających na Wydziale. Została wydana w wersji papierowej i elektronicznej.

Wersja elektroniczna książki znajduje się w zakładce Wydział > Informator o Grupach Badawczych WCh: http://www.chem.uw.edu.pl/wydzial/informator-o-grupach-badawczych-wch/
i w zakładce Wydział > Historia WCh UW > Bibliografia: http://www.chem.uw.edu.pl/wydzial/historia-wchuw/bibliografia/

Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tej publikacji:

Redaktor: mgr Karolina Dudzińska
Redaktor językowy: dr Karolina Piecyk
Projekt okładki: mgr Justyna Makowska
Zdjęcia Grup Badawczych: Rafał Chojnacki
Druk i projekt: Wydawnictwo Malamut

Historia Wydziału Chemii UW: dr Zbigniew Wielogórski (tłumaczenie: mgr Katarzyna Jakubowska)
Opis Wydziału Chemii UW: mgr Karolina Dudzińska (tłumaczenie: dr Karolina Piecyk)

Zachęcamy do przeczytania!


Data publikacji: 07 lipca 2020

Data ostatniej modyfikacji: 13 października 2020