Relacja ze spotkania POB 2 „W poszukiwaniu mikro i makro światów”
02 lipca 2020

Nowe materiały i źródła energii oraz innowacyjne technologie na rzecz zrównoważonego rozwoju to zagadnienia, którymi zajmują się naukowcy zaangażowani w POB 2 „W poszukiwaniu mikro i makro światów”. 1 lipca odbyło się spotkanie online poświęcone działaniom realizowanym w ramach tego Priorytetowego Obszaru Badawczego.

W ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na UW w latach 2020-2026 realizowanych będzie 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych oraz 70 działań, dzięki którym Uniwersytet chce stać się uczelnią badawczą silnie rozpoznawalną na arenie międzynarodowej. Priorytetowe Obszary Badawcze zostały wybrane w ramach szerokich konsultacji i są związane z najważniejszymi współczesnymi wyzwaniami społecznymi. Na UW trwa obecnie cykl spotkań online dotyczący poszczególnych obszarów oraz działań realizowanych w ich ramach.

1 lipca odbyło się spotkanie dotyczące POBu „U podstaw mikro i makro świata”. Poprowadzili je: prof. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych UW oraz kierownicy działań w ramach POB, którzy szczegółowo opowiedzieli o koordynowanych przez siebie przedsięwzięciach oraz odpowiedzieli na pytania dotyczące m.in. możliwości dołączenia do POB, tworzenia nowych kierunków studiów, a także harmonogramów konkursów obywających się w ramach IDUB.

U podstaw mikro i makro świata – POB 2

Pełna nazwa Priorytetowego Obszaru Badawczego nr 2 to „U podstaw mikro i makro świata – poszukiwanie przełomowych innowacji dla przyszłości: materiałów, źródeł energii i technologii zapewniających zrównoważony rozwój”. Jest on związany z takimi dziedzinami jak chemia, fizyka, matematyka, informatyka, zastosowania fizyki w biologii i medycynie, inżynieria nanostruktur oraz energetyka i chemia jądrowa. Obszar ten ma duży potencjał komercjalizacyjny.

Międzynarodowe Sieci Badawcze

Jednym z działań realizowanych w ramach POB 2 jest „Utworzenie Centrum – Międzynarodowej Sieci Badawczej w obszarze fizyki Atomowej, Molekularnej i Optyki”. – Najważniejszym celem realizacji tego działania jest zwiększenie widoczności międzynarodowej Uniwersytetu i badawczy zajmujących się tą tematyką oraz przyciągnięcie na UW najwybitniejszych współpracowników – mówi dr hab. Michał Tomza z Wydziału Fizyki UW, kierownik działania. We wrześniu planowane jest rozpoczęcie pierwszych konkursów na dofinansowanie organizacji konferencji i warsztatów oraz ogłoszenie programu Distinguished Visiting Fellowships obejmującego przyjazdy wybitnych naukowców z zagranicy na okres od 2 do 6 tygodni.

Infrastruktura badawcza

Bardzo ważnym elementem działalności POB 2 będzie wzmacnianie potencjału infrastruktury badawczej na Uniwersytecie. W tym obszarze naukowcy, zajmujący się tematyką mikro i makro światów, będą ściśle współpracować z zespołem tworzącym POB 1 „Badania dla Ziemi”. Badacze skupią się łącznie na 5 działaniach: renowacji istniejącej infrastruktury, zakupie nowej infrastruktury, uzyskaniu lub odnowieniu akredytacji i certyfikacji laboratoriów,  stworzeniu wykwalifikowanej kadry techników obsługujących specjalistyczny sprzęt oraz zorganizowaniu na kampusie na Ochocie punktu „Pogotowia sprzętowego”. Realizacja tych działań odbywać się będzie w ramach projektów wyłanianych w procedurze konkursowej. Pierwsze konkursy zostaną ogłoszone w lipcu.

Nowy kierunek studiów

W ramach działań horyzontalnych POB 2 planowane jest utworzenie pilotażowego kierunku indywidualnych studiów II stopnia w zakresie fizyki i chemii kwantowej. – Ideą powstania nowego kierunku studiów jest stworzenie oferty dla najwybitniejszych studentów, których chcemy w pełni włączyć w działalność naukową w systemie tutorskim, pod kierunkiem wybitnego badacza – mówił podczas spotkania prof. Krzysztof Turzyński z Wydziału Fizyki. Rekrutacja na studia będzie miała charakter międzynarodowy, a zajęcia będą prowadzone w języku angielskim.

W spotkaniu wzięło udział blisko 120 osób. Wydarzenie transmitowane było na żywo za pomocą Google Meet. Osoby zainteresowane dołączeniem do POB „W poszukiwaniu mikro i makro światów”, proszone są o kontakt z kierownikami działań. Informacje szczegółowe dotyczące POB 2 oraz dane kontaktowe kierowników znajdują się na stronie IDUB oraz w prezentacji przedstawionej podczas spotkania >>

Kolejne spotkania POB-ów

  • 2 lipca 2020 r., godz.14:30 – POB III „Wyzwanie petabajtów”,
  • 10 lipca 2020 r., godz. 10:00-13:00 – POB V „W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań”.

Linki do rejestracji na spotkania oraz informacje szczegółowe znajdują się na stronie programu IDUB >>

23.06 i 30.06 odbyły się spotkania dotyczące POB 4 oraz POB 1:

Relacja ze spotkania POB 4 „Przekraczanie granic humanistyki” (23.06.2020) >>
Relacja ze spotkania POB 1 „Badania dla Ziemi” (30.06.2020) >>

 

 

Źródło: www.uw.edu.pl