Prowadzenie badań na UW po 1 lipca 2020 roku

Podczas prowadzenia badań na Uniwersytecie Warszawskim należy pamiętać o spełnieniu wymagań wskazanych w zaleceniach dotyczących korzystania z infrastruktury badawczej. Dokument z tymi wytycznymi, a także pozostałe ważne pisma w tej sprawie znajdują się w poniższym komunikacie.

– Zgodnie ze środowiskowymi wytycznymi w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni, opracowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i opublikowanymi 18 maja 2020 roku, przypominamy, że prowadzenie badań na Uniwersytecie Warszawskim jest możliwe po spełnieniu wymagań wskazanych w zaleceniach korzystania z infrastruktury badawczej – mówi prof. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych.

Wspomniane zalecenia zostały przesłane do jednostek uniwersyteckich 14 maja 2020 roku przez Kanclerza Jerzego Pieszczurykowa (pismo KAUW/105/2020) >>

Dotyczą w szczególności zapewnienia procedur bezpieczeństwa, czyli:

  • przebywania odpowiedniej liczby osób w pomieszczeniu/laboratorium,
  • zapewnienia środków ochrony osobistej,
  • regularnie przeprowadzanej dezynfekcji.

Badania realizowane z udziałem respondentów mogą być realizowane po spełnieniu wymogów wskazanych w wyżej wymienionych zaleceniach. W ich przypadku dodatkowo konieczne jest:

  • upewnienie się co do stanu zdrowia respondentów,
  • wyposażenie respondentów w środki ochrony indywidualnej,
  • zachowanie odpowiedniego dystansu,
  • uzyskanie pisemnej zgody udziału w badaniu.

Ostateczną zgodę na przeprowadzenie badań z udziałem respondentów podejmuje kierownik jednostki, w której mają być one realizowane.

Więcej informacji na temat prowadzenia badań na UW znajduje się w następujących dokumentach:

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 01 lipca 2020

Data ostatniej modyfikacji: 02 lipca 2020