Wybory Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
29 lipca 2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW uprzejmie informuje, że

wybory Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

odbędą się w dn. 5-6 sierpnia 2020 r. (środa-czwartek, 1 tura).

2 tura wyborów odbędzie się 11-12 sierpnia 2020 r., jeżeli w 1 turze nie zapadnie rozstrzygnięcie.

Wybory będą przeprowadzone zdalnie. Szczegółowe informacje zostaną przesłane pocztą elektroniczną.

Aby wybory były ważne musi w nich wziąć udział (oddać ważne głosy) co najmniej połowa osób uprawnionych do głosowania.


Konkurs o stypendium dla magistranta w projekcie OPUS NCN
27 lipca 2020

Konkurs o stypendium dla magistranta w ramach projektu badawczego OPUS NCN „Właściwości i reaktywność cząsteczek i kompleksów cząsteczkowych w warunkach częściowych ograniczeń przestrzennych”. Kierownik projektu: dr hab. Tatiana Korona, prof. ucz. Liczba dostępnych stypendiów: 2. Termin przesyłania dokumentów upływa 25 września 2020 roku. Więcej informacji >> pdf


Dlaczego warto studiować na UW?
24 lipca 2020

Trwa rekrutacja na studia. Dlaczego wybrać UW? Uniwersytet jest wśród 3% najlepszych uczelni na świecie. 94% osób z dyplomem UW znajduje zatrudnienie w ciągu roku od ukończenia studiów. Uczelnia należy do sojuszu 4EU+. Dzięki temu studenci będą mogli spędzić część studiów np. na Uniwersytecie Sorbońskim. Do 2025 na UW zmodernizowanych lub wybudowanych zostanie 18 gmachów.

Trwa rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie na UW. Rejestracja prowadzona jest przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów do 12 sierpnia.

Prestiżowy dyplom

W 17. edycji zestawienia Quacquarelli Symmonds World University Ranking Uniwersytet Warszawski uplasował się na 321. miejscu na świecie, 141. w Europie i 1. w kraju. Podobnie jak w zeszłym roku, tym, co analitycy ocenili najlepiej były renoma uczelni i opinia wśród pracodawców. Dyplom ukończenia Uniwersytetu Warszawskiego jest atutem na rynku pracy – według badań prowadzonych wśród absolwentów 94% osób z dyplomem UW znajduje zatrudnienie w ciągu roku od ukończenia studiów, a umiejętności zdobyte podczas nauki są cenione przez przyszłych pracodawców.

Rozwój naukowy już w czasie studiów

Kandydaci mogą wybrać spośród ponad 100 kierunków studiów, z których część prowadzona jest w całości w języku angielskim. Osoby, które chciałyby rozwijać się w kilku dziedzinach mogą podjąć studia interdyscyplinarne, które pozwalają studentom samodzielne kształtować program w ramach kilku jednostek. Studenci już w trakcie nauki mogą uczestniczyć w projektach naukowych i współpracować z zespołami badawczymi.

Studia w Heidelbergu?

Najbardziej znanym programem stypendialnym dla studentów, w którym od lat uczestniczy UW, jest Erasmus+. W ciągu 20 lat skorzystało z niego 25 tys. studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu. Dzięki członkostwu UW w sojuszu 4EU+ studenci będą mogli uczestniczyć w szkołach letnich lub spędzić część studiów na jednej z uczelni partnerskich: Uniwersytecie Karola, Uniwersytecie w Heidelbergu, Uniwersytet Sorbońskim, Uniwersytecie Kopenhaskim lub Uniwersytecie w Mediolanie. Krajową wymianę akademicką umożliwia program MOST.

Coraz lepsze warunki studiowania

Uniwersytet z roku na rok poprawia warunki pracy i studiowania. Dzięki wieloletniemu programowi rozwoju w latach 2016-2025 uniwersytet zrealizuje 18 inwestycji. Na trzech uniwersyteckich kampusach: przy Krakowskim Przedmieściu, na Ochocie oraz na Służewcu powstaną nowe budynki lub zmodernizowane zostaną już istniejące gmachy. To m.in. nowe osiedle akademickie na Służewcu, budynek nauk psychologicznych na Ochocie czy działająca już przestrzeń sportowa w Bibliotece Uniwersyteckiej.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Projekt TRAIN4EU+ z dofinansowaniem H2020

Sojusz 4EU+ otrzymał grant w konkursie programu Horyzont 2020 „Nauka z udziałem i dla społeczeństwa”. Dzięki finansowaniu możliwe będzie rozwinięcie wsparcia dotyczącego badań i innowacji europejskich uniwersytetów.

Konkurs „Nauka z udziałem i dla społeczeństwa” skierowany był do sojuszy uczelni, które w czerwcu 2019 roku zostały laureatami pilotażowego konkursu Komisji Europejskiej “Uniwersytety europejskie” organizowanego w ramach programu Erasmus+. Wśród konsorcjów, które otrzymały status “Uniwersytetu europejskiego” jest sojusz 4EU+, do którego należy UW i pięć innych uczelni badawczych w Europie (Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet Kopenhaski, Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet w Mediolanie). Więcej informacji o 4EU+ >>

Grant programu Horyzont 2020 na realizację projektu TRAIN4EU+ („Transforming ReseArch & INnovation agendas and support in 4EU”) jest dodatkowym wsparciem, które pozwoli na wspólne opracowanie i wdrożenie długoterminowych strategii dotyczących badań i innowacji na uczelniach sojuszu 4EU+. Otrzymane finansowanie pozwoli rozwinąć działania, które przysłużą się do wzmocnienia instytucjonalnych instrumentów wsparcia dla badań naukowych i innowacji. Będą one dotyczyły m.in.

  • wdrażania i promocji open science,
  • budowania kapitału ludzkiego,
  • cyfryzacji i upraszczania procesów administracyjnych związanych z badaniami,
  • zapewniania równych szans w prowadzeniu badań,
  • współpracy z przedsiębiorstwami, organizacjami non-profit i innymi organizacjami sektora publicznego i prywatnego.

Z grantu nie będą finansowane wspólne projekty badawcze.

Przedsięwzięcie TRAIN4EU+ wpisuje się w misję sojuszu jako uniwersytetu europejskiego, która zakłada wspólne, długofalowe działania w zakresie badań, nauczania, administracji oraz współpracy z otoczeniem. W misji 4EU+ uczelnie członkowskie podkreślają wsparcie dla naukowców, którzy „dążą do poszerzania granic wiedzy”. Praca badaczy 4EU+ jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed współczesnymi społeczeństwami.

Nagrodzony projekt został przygotowany przez międzyuczelniany zespół złożony z przedstawicieli każdej uczelni 4EU+ i koordynowany przez ekspertów z Uniwersytetu Kopenhaskiego.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie 4EU+ >>

Mimo że przedsięwzięcie „European Universities” finansowane z programu Erasmus+ dotyczy wyłącznie kształcenia – współpracy w ramach innowacyjnej dydaktyki, wymiany studentów i pracowników oraz nowych programów nauczania – to powiązanie kształcenia i badań naukowych jest kluczowym założeniem strategii edukacyjnej sojuszu. Edukacja oparta na badaniach (research-based education) stanowiła ważne kryterium ostatniego konkursu na projekty dydaktyczne 4EU+.  Wsparcie badań odbywa się dzięki różnego rodzaju inicjatywom finansowanym ze środków własnych uczelni lub innych programów finansowania – np. minigrantom Uniwersytetu Karola czy minigrantom Uniwersytetu Warszawskiego na wsparcie współpracy uczelni 4EU+ w obszarze flagshipu 2.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Prof. dr hab. Andrzej Kudelski – kandydat na Dziekana WCh w kadencji 2020-2024 (program działania)
22 lipca 2020

(więcej…)


Wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów Wydziału Chemii
21 lipca 2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW uprzejmie informuje, że

wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów Wydziału Chemii z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
nie posiadających tytułu doktora habilitowanego lub profesora (1 mandat)

odbędą się w dn. 28 lipca 2020 r. (wtorek, 1 tura).

2 tura wyborów odbędzie się 30 lipca 2020 r., jeżeli w 1 turze nie zapadnie rozstrzygnięcie.

Wybory będą przeprowadzone zdalnie. Szczegółowe informacje zostaną przesłane pocztą elektroniczną.


CPP w wakacje

Centrum Pomocy Psychologicznej UW od początku epidemii koronawirusa prowadzi konsultacje psychologiczne online dla studentów i pracowników uczelni. Ze wsparcia przez internet można skorzystać także w okresie wakacji. W sierpniu studenci UW mogą również wziąć udział w warsztatach dotyczących budowania relacji oraz problemu prokrastynacji.

Centrum Pomocy Psychologicznej UW jest punktem pierwszej pomocy psychologicznej dla społeczności Uniwersytetu. W okresie epidemii koronawirusa jednostka ta udziela bezpłatnych konsultacji terapeutycznych online dla studentów i pracowników uczelni.

Ze wsparcia CPP można skorzystać także w okresie wakacyjnym. Internetowe konsultacje psychologiczne dostępne są teraz dla studentów i pracowników UW bez zapisów, cały czas można także korzystać z doraźnej pomocy online w sytuacjach kryzysowych. Informacje szczegółowe dotyczące zdalnych spotkań z psychologami znajdują się na stronie CPP.

Letnie warsztaty

W wakacje studenci UW będą mogli także wziąć udział w organizowanych przez CPP letnich warsztatach online, dzięki którym zdobędą większą wiedzę o sobie oraz nowe umiejętności interpersonalne.

– W natłoku codziennych obowiązków często nie mamy czasu, żeby przyjrzeć się swoim problemom. Dlatego też wakacje to świetny moment dla studentów na nadrobienie różnych zaległości, również tych związanych z potrzebą rozmowy o przeżywanych stresach i trudnościach. To także dobry czas na rozwijanie umiejętności, np. związanych z budowaniem relacji. Z pewnością zaprocentują one w czasie roku akademickiego – mówi dr Szymon Chrząstowski, kierownik CPP UW.

Celem cyklu warsztatów „Wakacyjny remont relacji” jest rozwijanie uważności w relacjach z bliskimi, zwiększanie świadomości na temat wpływu wcześniejszych doświadczeń na obecne związki oraz poszerzanie kompetencji dotyczących budowania i dbania o relacje. Drugi z warsztatów w ramach oferty wakacyjnej CPP dotyczy zagadnienia prokrastynacji. Warsztaty „Nie odkładaj na później – warsztat dla osób z problemem prokrastynacji” przeznaczone są dla osób, które unikają zaangażowania przez robienie niepotrzebnych rzeczy lub mają problem z podejmowaniem decyzji. Warsztaty obejmują 5 spotkań online w grupie od 5 do 7 osób. Pierwsze ze spotkań odbędzie się 19 sierpnia.

Na warsztaty obowiązują zapisy. Informacje szczegółowe dotyczące tematyki warsztatów oraz możliwości udziału w spotkaniach znajdują się na stronie internetowej http://cpp.uw.edu.pl/ oraz na profilu jednostki na Facebooku.

Wsparcie w czasie epidemii

Od 16 marca do połowy lipca 2020 r. w konsultacjach online udzielanych przez psychoterapeutów Centrum Pomocy Psychologicznej UW wzięło udział 280 osób, z czego 180 po raz pierwszy. W czasie epidemii SARS-CoV-2 dr Anna Mach i dr Joachim Kowalski prowadzili także grupę wsparcia w formie online. Więcej informacji o działalności CPP UW znajduje się pod adresem: http://cpp.uw.edu.pl. Na stronie CPP dostępne są także stale aktualizowane informacje o możliwości uzyskania wsparcia w innych placówkach na terenie Warszawy.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Uniwersytet 2016-2020 – wyzwania na przyszłość
20 lipca 2020

(więcej…)


Konkurs na projekty promujące badania naukowe w ramach „Inicjatywy doskonałości” na UW

Trwa nabór wniosków na projekty w ramach działania „Promocja badań naukowych” programu „Inicjatywa doskonałości” na Uniwersytecie Warszawskim. Zgłaszane w konkursie projekty mogą dotyczyć m.in. takich zadań, jak organizacja wykładów i pokazów lub publikowanie artykułów promujących wyniki badań. Wnioski można przesyłać za pomocą formularza elektronicznego do 15 sierpnia.

Do 15 sierpnia trwa nabór wniosków na projekty w ramach ogólnouniwersyteckiego działania III.3.2 „Promocja badań naukowych” programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na Uniwersytecie Warszawskim. Celem działania III.3.2 jest zwiększenie widoczności naukowej uczelni w Polsce i na arenie międzynarodowej poprzez wspieranie projektów upowszechniających rezultaty badań prowadzonych na UW.

Przedsięwzięcia skupione wokół tego działania obejmować mogą m.in. realizację kampanii promocyjnych w mediach, w języku polskim i angielskim; organizację specjalnie przygotowanych wykładów i pokazów promujących wyniki badań czy organizację tematycznych konferencji naukowych z udziałem gości zagranicznych, poświęconych dorobkowi wybitnych przedstawicieli Uniwersytetu.

W ramach działania „Promocja badań naukowych” planowane jest organizowanie dwóch konkursów rocznie. Obecnie trwa pierwszy konkurs, w którym wyłonionych zostanie do 10 projektów o budżecie nieprzekraczającym 10 tys. zł. Wnioski w konkursie mogą składać indywidualni badacze lub kierownicy zespołów naukowych, którzy w latach 2019/2020 uzyskali wyniki badań stanowiących przełom dla rozwoju nauki lub przyczyniających się do znalezienia rozwiązania ważnych kwestii społecznych. Wyniki naboru wniosków zostaną ogłoszone do 30 września 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji na temat działania „Promocja badań naukowych” znajduje się na stronie programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

Konkursy w ramach działań „Inicjatywy doskonałości” w roku 2020

Konkurs na promocję badań naukowych to jeden z pierwszych konkursów ogłoszonych w ramach programu „Inicjatywa doskonałości” w 2020 r. W sierpniu zaplanowano kolejne konkursy dotyczące: kompleksowego programu wsparcia dla doktorantów UW, wzmacniania współpracy między UW a WUM oraz wdrożenia programu finansowania projektów składanych w konkursach o Stypendia Indywidualne Wyjazdowe MSCA w ramach inicjatywy KE „Seal of Excellence”.

Harmonogram konkursów znajduje się na stronie programu IDUB. Informacja o terminach naboru projektów w kolejnych działaniach, które nie zostały dotychczas wskazane w harmonogramie, zostanie opublikowana we wrześniu tego roku.

 

„Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

W październiku 2019 roku Uniwersytet zajął I miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zdobył status uczelni badawczej na lata 2020-2026. W ramach programu realizowanych będzie 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) oraz 70 działań, dzięki którym Uniwersytet chce stać się uczelnią badawczą silnie rozpoznawalną na arenie międzynarodowej. O szansach jakie stwarza „Inicjatywa doskonałości” opowiadali przedstawiciele poszczególnych POB-ów podczas cyklu spotkań, które odbywały się w czerwcu i w lipcu >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Ankieta dotycząca nauki online podczas epidemii COVID-19

Wszyscy studenci UW do 31 lipca mogą wziąć udział w anonimowej ankiecie dotyczącej korzyści oraz trudności wynikających z nauki zdalnej podczas epidemii koronawirusa. Celem badania jest analiza tego, w jaki sposób osoby ze specyficznymi trudnościami w nauce radziły sobie podczas epidemii, w porównaniu z osobami, które takich trudności nie doświadczają. Ankieta jest częścią, realizowanego przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW, projektu „Uniwersytet dla wszystkich – Level up”.

Skierowana do wszystkich studentów UW ankieta dotyczy zdalnego nauczania oraz uczenia się podczas epidemii COVID-19. Głównym celem ankiety jest poznanie problemów, z jakimi osoby posiadające różne trudności w uczeniu się (np. dysleksję) mogły spotkać się podczas uczestniczenia w zajęciach organizowanych w czasie epidemii koronawirusa oraz porównanie tej perspektywy z sytuacją osób, które takich trudności nie mają.

Pytania zawarte w ankiecie dotyczą korzyści i trudności, których studenci UW mogli doświadczyć po przejściu w tryb uczenia się zdalnego. Są one związane m.in. z takimi zagadnieniami jak: odczuwanie stresu, motywacja do pracy czy konieczność korzystania z nowych narzędzi informatycznych.

Badanie potrwa do 31 lipca. Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmuje ok. 20-25 minut. Uzyskane wyniki będą analizowane zbiorczo i posłużą do opracowania skutecznych strategii wspierania studentów z trudnościami w uczeniu się. Badanie pozwoli także zidentyfikować ogólne problemy związane z organizacją studiowania i nauką, jakie pojawiły się w związku z wprowadzeniem zajęć online.

Link do ankiety internetowej >> 

Projekt „Uniwersytet dla wszystkich – Level up”

Badanie jest częścią projektu „Uniwersytet dla wszystkich – Level up”, realizowanego przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW w ramach umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W ramach projektu „Uniwersytet dla wszystkich – Level up” zaplanowano 5 zadań, które mają na celu dostosowanie infrastruktury, usług oraz oferty Uniwersytetu Warszawskiego do potrzeb różnych grup osób z niepełnosprawnościami. Realizowana ankieta wpisuje się w zadanie nr 5 – „Centrum wspierania studentów z zaburzeniami neurorozwojowymi i neurologicznymi”, którego celem jest wypracowanie standardów diagnozy funkcjonalnej i ścieżek wsparcia dla studentów UW z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz specyficznymi trudnościami w uczeniu się (głównie dysleksją rozwojową).

 

Źródło: www.uw.edu.pl