Uniwersytet 2016-2020 – pozycja w Polsce i na świecie
29 czerwca 2020

(więcej…)


Wyniki wyborów 2020

Podczas dwóch posiedzeń Kolegium Elektorów UW wybrało rektora oraz 25 członków Senatu w kadencji 2020-2024. Rektor oraz nowi senatorowie rozpoczną pracę 1 września.

Od 1 września Uniwersytetem kierować będzie prof. Alojzy Z. Nowak. W Senacie UW zasiądą nowi przedstawiciele społeczności akademickiej. 32 profesorów i profesorów uczelni (8 z nich wybieranych jest przez Kolegium Elektorów, pozostali z każdego z wydziałów), 30 pozostałych nauczycieli akademickich, 4 pracowników administracji, jeden doktorant i 12 studentów. Pierwsze trzy grupy senatorów wybierane są podczas głosowania przez Kolegium Elektorów. Studenci i doktoranci wybierani są w innym trybie i innych terminach.

– Osobom wybranym gratuluję zaufania społeczności akademickiej. Wszystkim, którzy kandydowali dziękuję za gotowość do zaangażowania się w życie Uniwersytetu, w pracę w najważniejszym ciele kolegialnym, jakie na uczelni działa – mówił prof. Marcin Pałys, rektor UW, tuż po ogłoszeniu wyników ostatniego głosowania. – Wybory odbywały się w niecodziennej sytuacji i według niestosowanej do tej pory procedury. Cieszę się, że udało się je doprowadzić do końca – dodał.

Senatorowie kadencji 2020-2024

17 i 29 czerwca podczas posiedzeń Kolegium Elektorów na członków Senatu wybrano:

 • z grupy profesorów i profesorów uczelni: prof. ucz. Tomasza Basiuka, prof. Macieja Garstkę, prof. Piotra Girdwoynia, prof. ucz. Katarzynę Kopczewską, prof. Jadwigę Linde-Usiekniewicz, prof. ucz. Agnieszkę Nogal, prof. Dariusza Wrzoska, prof. Aleksandra F. Żarneckiego;
 • z grupy pozostałych nauczycieli akademickich: dr hab. Agatę Bareję-Starzyńską, dr Alicję Bobrowską, dr. Seweryna Dmowskiego, dr. Andrzeja Domonika, dr hab. Anetę Gawkowską, dr. Mateusza Kopyta, dr Mirellę Kurkowską, dr hab. Magdalenę Markowską, dr. Sławomira Maskiewicza, dr. hab. Daniela Przastka, dr. Grzegorza Tchorka, Alicję Wleciał, dr. hab. Rafała Wonickiego;
 • z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: Michała Goszczyńskiego, Marcina Machonia, Ewę Szkop i Konrada Zawadzkiego.

Informacje na temat wyborów dostępne są na stronie Uczelnianej Komisji Wyborczej UW >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


UW z bezpłatnym dostępem do Sketch Engine

Studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego mogą bezpłatnie korzystać z platformy korpusowej Sketch Engine. Jest to możliwe dzięki staraniom zespołu Priorytetowego Obszaru Badawczego IV „Przekraczanie granic humanistyki”, realizowanego w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”. – Mamy nadzieję, że to będzie zaczątek „Bazy Oprogramowania UW”, dzięki której pracownicy i studenci UW będą mieli dostęp do różnych programów – mówi dr hab. Agnieszka Szarkowska z zespołu koordynującego działalność POB IV.

– Badania korpusowe zyskują coraz większe znaczenie nie tylko w wielu gałęziach językoznawstwa, ale także w innych obszarach humanistyki i nauk społecznych, takich jak literaturoznawstwo, filozofia czy socjologia, a nawet w bardziej odległych dziedzinach, na przykład w marketingu czy informatyce – tłumaczy dr hab. Agnieszka Szarkowska z Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW, członkini komitetu koordynującego działalność Priorytetowego Obszaru Badawczego IV „Przekraczanie granic humanistyki”. Jest on realizowany w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).

Dzięki staraniom zespołu POB IV Uniwersytet Warszawski dołączył do grona prawie 400 europejskich uczelni, które otrzymały dostęp do zasobów i narzędzi platformy korpusowej Sketch Engine, sponsorowany w ramach projektu europejskiego ELEXIS.

Sketch Engine to obecnie jeden z najbardziej wszechstronnych i najpopularniejszych programów na świecie oferujący dostęp do olbrzymiej liczby zbiorów tekstów (korpusów) w ponad 90 językach oraz zaawansowanych narzędzi do ich przeszukiwania i analizy. – Daje on także użytkownikom możliwość tworzenia i eksploracji własnych zasobów językowych. Sketch Engine może być wykorzystywany w badaniach naukowych, ale ma także liczne zastosowania praktyczne w nauczaniu i uczeniu się języków, tłumaczeniu czy leksykografii – dodaje dr Agnieszka Leńko-Szymańska, koordynatorka do spraw Sketch Engine na UW. Więcej informacji na temat platformy można znaleźć na stronie sketchengine.eu.

By otrzymać dostęp do platformy Sketch Engine, należy:

 • na podstronie sketchengine.eu wybrać przycisk ‘log in’ obok nazwy UW;
 • zalogować się loginem i hasłem CAS UW (jak do USOSweb);
 • przy pierwszym logowaniu stworzyć indywidualne konto. Jeśli ktoś miał już wcześniej swoje indywidualne (płatne) konto na Sketch Engine, należy poprosić obsługę techniczną platformy o scalenie go z nowym kontem, wysyłając e-mail pod adresem: support@sketchengine.eu.

Sketch Engine udostępnia liczne poradniki użytkownika i filmy instruktażowe dotyczące sposobów korzystania z platformy >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


UW w szanghajskim rankingu dziedzin naukowych 2020

Astronomia i fizyka oraz matematyka prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim zajęły wysokie pozycje w tegorocznym szanghajskim rankingu dziedzin naukowych, plasując się na miejscach – odpowiednio – 51-75 i 76-100 na 500 notowanych jednostek. Zostały ocenione też najwyżej spośród ujętych w wykazie polskich instytucji reprezentujących te dyscypliny. W Shanghai’s Global Ranking of Academic Subjects 2020 uwzględnionych zostało również dziesięć innych dyscyplin reprezentowanych przez UW.

Shanghai’s Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) publikowany jest od 2009 roku. W najnowszym zestawieniu znalazło się 12 dyscyplin naukowych prowadzonych na UW. Najwyższe miejsce – 51-75 (wśród 500 notowanych jednostek) – uczelnia zajęła w kategorii „Physics”, utrzymując wynik z zeszłorocznego rankingu.

Biorąc pod uwagę metodologię tworzenia tego zestawienia, sukces UW w powyższej dziedzinie jest zasługą badaczy z Wydziału Fizyki, w tym naukowców z Obserwatorium Astronomicznego. W kategorii „Physics” twórcy zestawienia uwzględniali osiągnięcia w zakresie m.in. akustyki, optyki, fizyki stosowanej czy astronomii i astrofizyki.

Wysoką pozycję w rankingu GRAS 2020 zajęła też matematyka prowadzona na UW (76-100 na 500 notowanych uczelni). W wykazie ujęto również dziesięć innych dyscyplin naukowych reprezentowanych przez UW. Są wśród nich:

 • administracja publiczna (151-200);
 • ekologia (201-300);
 • prawo (201-300)
 • nauki o atmosferze (301-400);
 • nauki polityczne (301-400);
 • psychologia (301-400);
 • biotechnologia (401-500);
 • chemia (401-500);
 • ekonomia (401-500);
 • materiałoznawstwo i inżynieria materiałowa (401-500).

Shanghai’s Global Ranking of Academic Subjects to międzynarodowe zestawienie uczelni ocenianych pod względem 54 dyscyplin naukowych. Znajdują się wśród nich nauki przyrodnicze, społeczne oraz medyczne, inżynieria, jak również nauki o życiu.

W tym roku najwięcej czołowych pozycji zajęły uniwersytety amerykańskie, m.in. Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT) czy Yale University.

Podczas tworzenia rankingu pod uwagę branych jest kilka czynników. Wpływ na pozycję danej uczelni ma liczba publikacji naukowych oraz ich cytowań w danej dziedzinie, udział zagranicznych autorów w publikacjach jednostki, liczba artykułów zamieszczonych w najważniejszych czasopismach naukowych, jak również liczba pracowników, którzy otrzymali istotną nagrodę w określonej dziedzinie.

Pełna lista rankingowa GRAS dostępna jest na stronie internetowej shanghairanking.com.

 

Źródło: www.uw.edu.pl