Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 14 NCN

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 14 NCN: „Dynamiczna chemia kombinatoryjna w szkieletach metalo-organicznych” ogłasza, że konkurs wygrał Pan Marcin Wiszniewski.
Warunkiem formalnym, wymagającym spełnienia, jest uzyskanie statusu doktoranta nie później niż 01 października 2020 r.

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 26 czerwca 2020

Data ostatniej modyfikacji: 26 czerwca 2020