Kolejne spotkania online dotyczące Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) IDUB na UW
26 czerwca 2020

Trwa cykl spotkań online dotyczących 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) „Inicjatywy doskonałości” na UW, podczas których można dowiedzieć się m.in., jak włączyć się w działania realizowane w ramach danego POB. W przyszłym tygodniu odbędą się spotkania dotyczące POB: „Badania dla Ziemi” (30.06), „U podstaw mikro i makro świata” (1.07) oraz „Wyzwanie petabajtów” (2.07).

Uniwersytet Warszawski uzyskał w październiku 2019 roku status uczelni badawczej, zajmując I miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Nagrodzony wniosek UW zawiera opis 5 priorytetowych obszarów badawczych oraz 70 działań zaplanowanych na lata 2020-2026, dzięki którym Uniwersytet chce stać się uczelnią badawczą silnie rozpoznawalną na arenie międzynarodowej.

Od połowy czerwca do połowy lipca na UW trwa cykl spotkań online dotyczących działań realizowanych w ramach 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB). Obszary te zostały wybrane w ramach szerokich konsultacji i są związane z najważniejszymi współczesnymi wyzwaniami społecznymi.

Podczas spotkań członkowie społeczności UW mogą dowiedzieć się m.in., jak można włączyć się w działania realizowane w ramach danego POB. Spotkania organizowane są przez zespoły, które koordynują działanie poszczególnych Priorytetowych Obszarów Badawczych.

Harmonogram spotkań:

23 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie, dotyczące POB 4 „Przekraczanie granic humanistyki”

  • 30 czerwca 2020 r., godz.10:00-15:00 – POB 1 „Badania dla Ziemi”
  • 1 lipca 2020 r., godz. 10:00-14:00 – POB 2 „U podstaw mikro i makro świata”
  • 2 lipca 2020 r., godz.14:30 – POB 3 „Wyzwanie petabajtów”
  • 10 lipca 2020 r., godz. 10:00-13:00 – POB 5 „W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań”

W spotkaniach wezmą udział: prorektor ds. naukowych prof. Maciej Duszczyk, zespoły zarządzające poszczególnymi POB oraz kierownicy działań realizowanych w ramach POB.

Na spotkania obowiązuje rejestracja. Adres Google Meet, pod którym odbywać się będzie konkretne spotkanie, zostanie przesłany zarejestrowanym osobom najpóźniej dzień przed terminem wydarzenia. W przypadku wypełnienia limitu miejsc, przygotowana będzie transmisja na żywo. Informacje szczegółowe dotyczące spotkania w ramach danego Priorytetowego Obszaru Badawczego znajdują się w linkach rejestracyjnych.

Rejestracja na spotkania oraz więcej informacji >>

Opisy działań realizowanych w ramach POB >>

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB) pod adresem https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/ oraz w zakładce na stronie UW: https://www.uw.edu.pl/badania/idub/.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 14 NCN

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 14 NCN: „Dynamiczna chemia kombinatoryjna w szkieletach metalo-organicznych” ogłasza, że konkurs wygrał Pan Marcin Wiszniewski.
Warunkiem formalnym, wymagającym spełnienia, jest uzyskanie statusu doktoranta nie później niż 01 października 2020 r.

Serdecznie gratulujemy!