Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 16 NCN
20 czerwca 2020

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 16 NCN: „Na pograniczu siarki i fluoru – nowe strategie tworzenia wiązań CC i CF” ogłasza, że konkurs wygrał: Michał Tryniszewski.
Warunkiem formalnym, wymagającym spełnienia, jest uzyskanie statusu doktoranta nie później niż 01 października 2020 r.

Serdecznie gratulujemy!