Wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów WCh
18 czerwca 2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW uprzejmie informuje, że

wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów Wydziału Chemii z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
nie posiadających tytułu doktora habilitowanego lub profesora

odbędą się w dn. 26 czerwca 2020 r. (piątek, 1 tura).

2 tura wyborów odbędzie się 29 czerwca 2020 r., jeżeli w 1 turze nie zapadnie rozstrzygnięcie
3 tura wyborów odbędzie się 30 czerwca 2020 r., jeżeli w 2 turze nie zapadnie rozstrzygnięcie

Wybory będą przeprowadzone zdalnie. Szczegółowe informacje zostaną przesłane pocztą elektroniczną.


Uniwersytet Warszawski na podium w rankingu Nature Index

Nature Index to baza danych gromadząca informacje o afiliacji autorów prestiżowych czasopism naukowych. W tegorocznym zestawieniu polskich instytucji naukowych Uniwersytet Warszawski zajął drugie miejsce.

Nature Index zawiera zestawienie instytucji naukowych uwzględniające liczbę artykułów opublikowanych w wybranych przez zespół Nature Research 82 prestiżowych czasopismach naukowych i udział autorów danej instytucji wśród ich współautorów.

Zarówno pod jednym, jak i drugim względem Uniwersytet Warszawski zajął drugie miejsce w tegorocznym rankingu odnoszącym się do Polski. W dorobku publikacyjnym uczelni, obejmującym okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku, odnotowano 195 prac. Natomiast współczynnik Share, przedstawiający udział autorów z UW wśród współautorów prac, wyniósł w tym czasie 39,25%.

Szczegółowe dane dotyczące Uniwersytetu Warszawskiego w tegorocznym Nature Index można znaleźć na stronie >>

W tegorocznym zestawieniu pierwsze miejsce wśród polskich instytucji naukowych zajęła Polska Akademia Nauk. Czołową pozycję w globalnym rankingu zajmuje Chińska Akademia Nauk.

Pełny ranking Nature Index (Polska) >>
Pełny ranking Nature Index (świat) >>

 

Source: www.uw.edu.pl