Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia dla wybitnych młodych naukowców. W gronie laureatów jest 6 naukowców ze stopniem doktora oraz 7 doktorantów z UW. Stypendia przyznawane są osobom, które posiadają bogaty dorobek publikacyjny oraz prowadzą innowacyjne badania.

17 czerwca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę laureatów stypendium ministra. Stypendia otrzymało 13 osób z Uniwersytetu Warszawskiego: 6 naukowców ze stopniem doktora oraz 7 doktorantów.

Stypendyści z UW reprezentują różnorodne dyscypliny naukowe: historię, archeologię, filozofię, psychologię, nauki o kulturze i religii, nauki fizyczne, nauki chemiczne oraz informatykę.

Minister przyznał stypendia 200 młodym naukowcom, w tym 53 doktorantom. Stypendia przyznawane są na wnioskowany okres, a ich wysokość to 5390 zł miesięcznie.

Laureaci (doktoranci) stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców z Wydziału Chemii UW:

mgr Monika Wanat

mgr Maciej Bagiński 

Informacje dotyczące kryteriów oceny wniosków kandydatów oraz pełna lista stypendystów znajduje się na stronie MNiSW.