Stypendia ministra dla wybitnych młodych naukowców 2020
17 czerwca 2020

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia dla wybitnych młodych naukowców. W gronie laureatów jest 6 naukowców ze stopniem doktora oraz 7 doktorantów z UW. Stypendia przyznawane są osobom, które posiadają bogaty dorobek publikacyjny oraz prowadzą innowacyjne badania.

17 czerwca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę laureatów stypendium ministra. Stypendia otrzymało 13 osób z Uniwersytetu Warszawskiego: 6 naukowców ze stopniem doktora oraz 7 doktorantów.

Stypendyści z UW reprezentują różnorodne dyscypliny naukowe: historię, archeologię, filozofię, psychologię, nauki o kulturze i religii, nauki fizyczne, nauki chemiczne oraz informatykę.

Minister przyznał stypendia 200 młodym naukowcom, w tym 53 doktorantom. Stypendia przyznawane są na wnioskowany okres, a ich wysokość to 5390 zł miesięcznie.

Laureaci (doktoranci) stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców z Wydziału Chemii UW:

mgr Monika Wanat

mgr Maciej Bagiński 

Informacje dotyczące kryteriów oceny wniosków kandydatów oraz pełna lista stypendystów znajduje się na stronie MNiSW.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Prof. Alojzy Z. Nowak rektorem UW w kadencji 2020-2024

(więcej…)


Konkurs na stanowisko referenta inżynieryjno-technicznego w programie „Polskie Powroty” NAWA

Konkurs na stanowisko referenta inżynieryjno-technicznego – dla studenta (magistranta) I lub II roku w grupie dra Jana Stanka w ramach projektu „Nowe metody określania struktury i dynamiki biomolekuł za pomocą Jądrowego Rezonansu Magnetycznego w ciele stałym z ultraszybką rotacją” w programie „Polskie Powroty” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku. Więcej informacji >> pdf

We invite applications for a technician/engineer position for a MSc student (undergraduate) in dr Jan Stanek’s group under a grant „Novel methods for dynamics and structural studies of biomolecules by Nuclear Magnetic Resonance in the solid-state with ultrafast magic-angle spinning” in the framework of „Polish Return” programme financed by Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA). Deadline for applications: 30 June 2020. For more info see >> eng