Rozwój europejskiego przemysłu bateryjnego nabiera tempa

9 czerwca 2020 r. władze dwóch wiodących uczelni, Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, podpisały porozumienie o współpracy z ENERIS PolBatt, członkiem europejskiego programu Important Projects of Common European Interest on Batteries. 

Porozumienie podpisali prof. Marcin Pałys, prof. Jan Szmidt i Artur Gadziomski.

Podpisane porozumienie w pełni wpisuje się w plan Europejskiego Zielonego Ładu i opiera się na głębokiej integracji nauki i przemysłu. Celem porozumienia jest powstanie Kampusu ENERIS Magazynowania Energii i Ekonomii Cyrkularnej, począwszy od wykorzystania wspólnej inicjatywy PW i UW tj. Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.

Zespoły naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (pod kierunkiem prodziekana ds. finansów i rozwoju dr. hab. Zbigniewa Rogulskiego) oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (reprezentowanego przez prof. dr. hab. inż. Władysława Wieczorka i prof. dr. hab. inż. Marka Marcinka) od roku współpracują z ENERIS Polbatt w celu przygotowania efektywnego modelu działań i określenia pożądanych programów badawczych w zakresie magazynów energii. Efektem współpracy jest podpisane porozumienie, które tworzy ramy do efektywnej integracji nauki i przemysłu. Wpisuje się ono w politykę Unii Europejskiej, która zdecydowała się zdynamizować europejski przemysł bateryjny, kluczowy dla elektromobilności, bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony środowiska.

Przypomnijmy, że na przykładzie sukcesu europejskiej inicjatywy Airbus powstał unijny mechanizm IPCEI (Important Projects of Common European Interest), notyfikowany przez Komisję Europejską w grudniu 2019 r. Uczestniczy w nim 17 firm z 7 krajów, z czego cztery z nich (Francja, Niemcy, Polska, Włochy) ma wiodącą rolę.

Polska spółka ENERIS PolBatt jako jedyna przedłożyła projekt obejmujący pełen łańcuch wartości od produkcji do recyklingu nowej generacji baterii, oparty na integracji badań i pełnego wdrożenia przemysłowego. Jest ona częścią Grupy ENERIS, której misją jest „czysta ziemia, woda i powietrze” oraz koncentracja działań na dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, od gospodarowania odpadami i recyklingiem, poprzez niskoemisyjną energetykę rozproszoną i magazynowanie energii.

 

Prof. Marcin Pałys, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, fot. UW

 

Prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, fot. Biuro Rektora PW

 

Artur Gadziomski, członek zarządu spółki ENERIS Polbatt, fot. ENERIS


Data publikacji: 12 czerwca 2020

Data ostatniej modyfikacji: 21 sierpnia 2020