Wybory członka Senatu UW z grupy profesorów i profesorów uczelni WCh
12 czerwca 2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW uprzejmie informuje, że

wybory członka Senatu UW z grupy profesorów i profesorów uczelni Wydziału Chemii

odbędą się w dn. 19-20 czerwca 2020 r. (piątek-sobota, 1 tura).

2 tura wyborów odbędzie się 24-25 czerwca 2020 r., jeżeli w 1 turze nie zapadnie rozstrzygnięcie
3 tura wyborów odbędzie się 29-30 czerwca 2020 r., jeżeli w 2 turze nie zapadnie rozstrzygnięcie

Wybory będą przeprowadzone zdalnie. Szczegółowe informacje zostaną przesłane pocztą elektroniczną.

ABY WYBORY BYŁY WAŻNE W GŁOSOWANIU MUSI WZIĄĆ UDZIAŁ CO NAJMNIEJ POŁOWA UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA
(par. 7 Ordynacji Wyborczej UW).


Rozwój europejskiego przemysłu bateryjnego nabiera tempa

(więcej…)