Harmonogram konkursów w ramach działań „Inicjatywy doskonałości” w roku 2020
10 czerwca 2020

(więcej…)


Spotkania online na temat działań w ramach Priorytetowych Obszarów Badawczych IDUB

W drugiej połowie czerwca oraz w lipcu odbywać się będą spotkania online dotyczące działań realizowanych w ramach 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) Inicjatywy doskonałości na UW, podczas których będzie można dowiedzieć się m.in. jak włączyć się w działania realizowane w ramach danego POB. Spotkania te adresowane są do wszystkich członków społeczności Uniwersytetu.

Uniwersytet Warszawski uzyskał w październiku 2019 roku status uczelni badawczej, zajmując I miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Nagrodzony wniosek UW zawiera opis 5 priorytetowych obszarów badawczych oraz 70 działań zaplanowanych na lata 2020-2026, dzięki którym Uniwersytet chce stać się uczelnią badawczą silnie rozpoznawalną na arenie międzynarodowej.

Od połowy czerwca do połowy lipca na UW odbywać się będą spotkania otwarte online dotyczące działań realizowanych w ramach 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB), które zostały wybrane w ramach szerokich konsultacji i są związane z najważniejszymi współczesnymi wyzwaniami społecznymi.

Podczas spotkań członkowie społeczności UW będą mogli dowiedzieć się m.in. jak można włączyć się w działania realizowane w ramach danego POB. Spotkania organizowane są przez zespoły, które pracują nad szczegółami realizacji poszczególnych priorytetowych obszarów badawczych.

Terminy spotkań:

  • POB 1 „Badania dla ziemi” – 30 czerwca, godz.10:00-15:00
  • POB 2 „U podstaw mikro i makro świata” – 1 lipca, godz. 10:00-14:00
  • POB 3 „Wyzwanie petabajtów” – 2 lipca, godz.14:30
  • POB 4 „Poszerzanie granic humanistyki” – 23 czerwca, godz. 17:00-19:00
  • POB 5 „W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań” – 10 lipca, godz. 10:00-13:00

Więcej informacji na temat programu „Inicjatywa doskonałości” oraz 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych realizowanych na Uniwersytecie znajduje się na stronie: https://www.uw.edu.pl/badania/idub/.

Konkursy w ramach działań „Inicjatywy doskonałości”

Do końca 2020 roku uruchomione zostaną kolejne konkursy w ramach działań „Inicjatywy doskonałości”. Najbliższy z nich zostanie otwarty już 15 czerwca i będzie dotyczył projektów współpracy w ramach sojuszu 4EU+. Informacja o terminach naboru projektów w kolejnych działaniach IDUB, które nie zostały wskazane w poniższym harmonogramie, zostanie opublikowana we wrześniu tego roku. Więcej informacji na temat harmonogramu konkursów w ramach działań IDUB w roku 2020 znajduje się pod adresem: https://www.uw.edu.pl/harmonogram-konkursow-w-ramach-dzialan-inicjatywy-doskonalosci-w-roku-2020/.

Dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych, opowiada o realizacji programu „Inicjatywa doskonałości”, harmonogramie konkursów oraz planowanych w najbliższym czasie spotkaniach dot. działań realizowanych w ramach priorytetowych obszarów badawczych (POB) i możliwości dołączenia do nich:

 

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Uniwersytet w QS World University Rankings 2021

W tegorocznej edycji rankingu QS World University Rankings – jednego z najbardziej prestiżowych zestawień na świecie – Uniwersytet Warszawski został sklasyfikowany na 321. pozycji. To o 28 miejsc wyżej niż w ubiegłym roku.

W 17. edycji zestawienia Quacquarelli Symmonds World University Ranking uwzględniono 1000 najlepszych uczelni z całego świata. Autorzy rankingu wzięli pod uwagę 6 wskaźników, wśród nich były m.in. renoma uczelni, reputacja wśród pracodawców, cytowalność i umiędzynarodowienie.

Uniwersytet Warszawski uplasował się na 321. miejscu na świecie, 141. w Europie i 1. w kraju. Podobnie jak w zeszłym roku, tym, co analitycy ocenili najlepiej były renoma uczelni i opinia wśród pracodawców.

Oprócz UW w zestawieniu sklasyfikowano również 16 innych polskich uczelni.

Pełne wyniki rakingu QS World University Rankings 2021 znajdują się na stronie QS Top Universities.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Spotkania doktorantów z kandydatami na rektora

Zarząd Samorządu Doktorantów UW zorganizował trzy spotkania online z kandydatami na stanowisko rektora UW. Nagrania z tych rozmów można obejrzeć na stronie internetowej Samorządu.

Wszystkie rozmowy z kandydatami odbywały się online. Pytania zbierane były za pomocą formularza Google. Można też było zadawać je podczas samego spotkania na chacie. Na początku każdy z kandydatów przedstawił swoją wizję zarządzania Uniwersytetem.

Wybory rektora UW na kadencją 2020-2024 odbędą się 17 czerwca. Głosować będą członkowie Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl