Wybory Kierownika Zakładu Chemii Teoretycznej i Strukturalnej
09 czerwca 2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii uprzejmie informuje, że wybory indykacyjne Kierownika Zakładu Chemii Teoretycznej i Strukturalnej Wydziału Chemii wybieranego przez pracowników Zakładu Chemii Teoretycznej i Strukturalnej Wydziału Chemii odbędą się w dn. 16 CZERWCA 2020 r. (wtorek).

Wskazane przez elektorów w tych wyborach osoby, które zgodzą się kandydować będą składały do WKW stosowne oświadczenia do dnia 18 czerwca (drogą elektroniczną).

Kandydaci wskazani w wyborach indykacyjnych, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie będą wybierani w wyborach, które odbędą się:

19 CZERWCA 2020 r. – 1 tura
23 CZERWCA 2020 r. – 2 tura wyborów, jeżeli w 1 turze nie zapadnie rozstrzygnięcie.
26 CZERWCA 2020 r. – 3 tura wyborów, jeżeli w 2 turze nie zapadnie rozstrzygnięcie.
30 CZERWCA 2020 r. – 4 tura wyborów, jeżeli w 3 turze nie zapadnie rozstrzygnięcie.

Wszystkie wybory odbędą się zdalnie z użyciem uniwersyteckich systemów Ankieter i/lub USOS.

Kierownikiem Zakładu może zostać osoba, która jest nauczycielem akademickim ze stopniem naukowym co najmniej doktora zatrudniona w danym Zakładzie i należąca do grupy pracowników dydaktycznych albo dydaktyczno-naukowych (ale nie do grupy pracowników „czysto naukowych”).