Rektor UW o planach na przyszły rok akademicki

– Mam nadzieję, że następny rok akademicki rozpoczniemy od tradycyjnej inauguracji 1 października, w takiej formie, do jakiej się przyzwyczailiśmy, ale musimy być też przygotowani na to, że sytuacja epidemiologiczna może się zmienić także na niekorzyść – mówi prof. Marcin Pałys, rektor UW, w nagraniu skierowanym do społeczności Uniwersytetu. Podkreśla przy tym, że część zajęć po wakacjach może być kontynuowana w trybie zdalnym z uwagi na konieczność zachowania zapewniających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia warunków studiowania, pracy i prowadzenia badań.

 

Szanowni Państwo, stopniowo wracamy do bardziej normalnej pracy, kształcenia, badań naukowych. Przez cały czas naszym priorytetem jest ochrona zdrowia studentów, doktorantów i pracowników, dlatego wszystkie działania są podporządkowane konieczności utrzymania reżimów sanitarnych – mówi prof. Marcin Pałys, rektor UW, w nagraniu skierowanym do studentów, doktorantów i pracowników uczelni. 

Zawiera ono także odniesienia do zdalnej organizacji zaliczeń, egzaminów oraz obron rozpraw doktorskich, jak również zaplanowanej na sierpień rekrutacji na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie.

Prof. Pałys podkreśla, że powinniśmy być przygotowani na kontynuację zdalnej organizacji części zajęć w przyszłym roku akademickim. – Inne, w zależności od sytuacji, będziemy prowadzić w formie tradycyjnej. Natomiast musimy być przygotowani na to, że – gdyby sytuacja epidemiologiczna stała się trudniejsza – będzie konieczne przeniesienie zajęć znowu do sieci, tak jak robiliśmy to w marcu – dodaje rektor Pałys.

Podziękował przy tym wszystkim członkom społeczności UW za ich wkład w utrzymanie ciągłości funkcjonowania Uniwersytetu mimo nadzwyczajnych okoliczności wywołanych pandemią koronawirusa.

 

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 04 czerwca 2020

Data ostatniej modyfikacji: 05 czerwca 2020