Rektor UW o planach na przyszły rok akademicki
04 czerwca 2020

– Mam nadzieję, że następny rok akademicki rozpoczniemy od tradycyjnej inauguracji 1 października, w takiej formie, do jakiej się przyzwyczailiśmy, ale musimy być też przygotowani na to, że sytuacja epidemiologiczna może się zmienić także na niekorzyść – mówi prof. Marcin Pałys, rektor UW, w nagraniu skierowanym do społeczności Uniwersytetu. Podkreśla przy tym, że część zajęć po wakacjach może być kontynuowana w trybie zdalnym z uwagi na konieczność zachowania zapewniających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia warunków studiowania, pracy i prowadzenia badań.

 

Szanowni Państwo, stopniowo wracamy do bardziej normalnej pracy, kształcenia, badań naukowych. Przez cały czas naszym priorytetem jest ochrona zdrowia studentów, doktorantów i pracowników, dlatego wszystkie działania są podporządkowane konieczności utrzymania reżimów sanitarnych – mówi prof. Marcin Pałys, rektor UW, w nagraniu skierowanym do studentów, doktorantów i pracowników uczelni. 

Zawiera ono także odniesienia do zdalnej organizacji zaliczeń, egzaminów oraz obron rozpraw doktorskich, jak również zaplanowanej na sierpień rekrutacji na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie.

Prof. Pałys podkreśla, że powinniśmy być przygotowani na kontynuację zdalnej organizacji części zajęć w przyszłym roku akademickim. – Inne, w zależności od sytuacji, będziemy prowadzić w formie tradycyjnej. Natomiast musimy być przygotowani na to, że – gdyby sytuacja epidemiologiczna stała się trudniejsza – będzie konieczne przeniesienie zajęć znowu do sieci, tak jak robiliśmy to w marcu – dodaje rektor Pałys.

Podziękował przy tym wszystkim członkom społeczności UW za ich wkład w utrzymanie ciągłości funkcjonowania Uniwersytetu mimo nadzwyczajnych okoliczności wywołanych pandemią koronawirusa.

 

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Wybory 2020 – zasady głosowania

Głosowanie jednocześnie w pięciu miejscach z zachowaniem reżimu sanitarnego. Tak wyglądać będą wybory rektora i członków Senatu na UW w czasie zagrożenia epidemicznego. Głosowanie odbędzie się 17 czerwca.

Wybór rektora i członków Senatu UW na kadencję 2020-2024 odbędzie się 17 czerwca o godz. 9:00. Początek zebrania będzie transmitowany na stronie głównej Uniwersytetu. Głosowanie odbędzie się w trybie stacjonarnym w pięciu lokalach, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Wybory w pięciu miejscach

Komisja Skrutacyjna Kolegium Elektorów UW będzie wydawać karty do głosowania od godz. 9.00 do 11:30. Głosowanie odbędzie się jednocześnie w pięciu lokalizacjach na terenie Kampusu Głównego UW: w Auditorium Maximum (dwa wejścia), Pałacu Kazimierzowskim, budynku dawnego Centrum Informatycznego oraz dawnej Biblioteki UW.

Oświadczenie zamiast podpisu

Inaczej niż dotychczas wyglądać będzie odbiór kart do głosowania. Elektor zamiast podpisu na liście potwierdzającej odbiór kart składać będzie oświadczenie (załącznik do uchwały nr 46 UKW), które wcześniej powinien wydrukować i podpisać. Oprócz oświadczenia należy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość oraz mandat elektora.

Bezpieczeństwo sanitarne

Karty do głosowania wydawane będą w wydzielonych pomieszczeniach. W kolejce po odbiór kart wyborczych elektorzy proszeni są o zachowanie bezpiecznych odstępów, a w razie konieczności o poczekanie na zewnątrz budynku. Wyborcy będą mieli do dyspozycji maseczki, rękawiczki, jednorazowe długopisy oraz płyn dezynfekujący.

Transmisja online

Początek zebrania elektorów oraz ogłoszenie wyników wyborów transmitowane będzie na stronie internetowej UW. W razie konieczności przeprowadzenia drugiej tury głosowania, odbędzie się ono tego samego dnia o godz. 14.30 (wydawanie kart do 16.00) w tych samych lokalizacjach.

 

Źródło: www.uw.edu.pl