Uniwersytet 2016-2020 – pozycja w Polsce i na świecie
29 czerwca 2020

(więcej…)


Wyniki wyborów 2020

Podczas dwóch posiedzeń Kolegium Elektorów UW wybrało rektora oraz 25 członków Senatu w kadencji 2020-2024. Rektor oraz nowi senatorowie rozpoczną pracę 1 września.

Od 1 września Uniwersytetem kierować będzie prof. Alojzy Z. Nowak. W Senacie UW zasiądą nowi przedstawiciele społeczności akademickiej. 32 profesorów i profesorów uczelni (8 z nich wybieranych jest przez Kolegium Elektorów, pozostali z każdego z wydziałów), 30 pozostałych nauczycieli akademickich, 4 pracowników administracji, jeden doktorant i 12 studentów. Pierwsze trzy grupy senatorów wybierane są podczas głosowania przez Kolegium Elektorów. Studenci i doktoranci wybierani są w innym trybie i innych terminach.

– Osobom wybranym gratuluję zaufania społeczności akademickiej. Wszystkim, którzy kandydowali dziękuję za gotowość do zaangażowania się w życie Uniwersytetu, w pracę w najważniejszym ciele kolegialnym, jakie na uczelni działa – mówił prof. Marcin Pałys, rektor UW, tuż po ogłoszeniu wyników ostatniego głosowania. – Wybory odbywały się w niecodziennej sytuacji i według niestosowanej do tej pory procedury. Cieszę się, że udało się je doprowadzić do końca – dodał.

Senatorowie kadencji 2020-2024

17 i 29 czerwca podczas posiedzeń Kolegium Elektorów na członków Senatu wybrano:

 • z grupy profesorów i profesorów uczelni: prof. ucz. Tomasza Basiuka, prof. Macieja Garstkę, prof. Piotra Girdwoynia, prof. ucz. Katarzynę Kopczewską, prof. Jadwigę Linde-Usiekniewicz, prof. ucz. Agnieszkę Nogal, prof. Dariusza Wrzoska, prof. Aleksandra F. Żarneckiego;
 • z grupy pozostałych nauczycieli akademickich: dr hab. Agatę Bareję-Starzyńską, dr Alicję Bobrowską, dr. Seweryna Dmowskiego, dr. Andrzeja Domonika, dr hab. Anetę Gawkowską, dr. Mateusza Kopyta, dr Mirellę Kurkowską, dr hab. Magdalenę Markowską, dr. Sławomira Maskiewicza, dr. hab. Daniela Przastka, dr. Grzegorza Tchorka, Alicję Wleciał, dr. hab. Rafała Wonickiego;
 • z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: Michała Goszczyńskiego, Marcina Machonia, Ewę Szkop i Konrada Zawadzkiego.

Informacje na temat wyborów dostępne są na stronie Uczelnianej Komisji Wyborczej UW >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


UW z bezpłatnym dostępem do Sketch Engine

Studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego mogą bezpłatnie korzystać z platformy korpusowej Sketch Engine. Jest to możliwe dzięki staraniom zespołu Priorytetowego Obszaru Badawczego IV „Przekraczanie granic humanistyki”, realizowanego w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”. – Mamy nadzieję, że to będzie zaczątek „Bazy Oprogramowania UW”, dzięki której pracownicy i studenci UW będą mieli dostęp do różnych programów – mówi dr hab. Agnieszka Szarkowska z zespołu koordynującego działalność POB IV.

– Badania korpusowe zyskują coraz większe znaczenie nie tylko w wielu gałęziach językoznawstwa, ale także w innych obszarach humanistyki i nauk społecznych, takich jak literaturoznawstwo, filozofia czy socjologia, a nawet w bardziej odległych dziedzinach, na przykład w marketingu czy informatyce – tłumaczy dr hab. Agnieszka Szarkowska z Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW, członkini komitetu koordynującego działalność Priorytetowego Obszaru Badawczego IV „Przekraczanie granic humanistyki”. Jest on realizowany w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).

Dzięki staraniom zespołu POB IV Uniwersytet Warszawski dołączył do grona prawie 400 europejskich uczelni, które otrzymały dostęp do zasobów i narzędzi platformy korpusowej Sketch Engine, sponsorowany w ramach projektu europejskiego ELEXIS.

Sketch Engine to obecnie jeden z najbardziej wszechstronnych i najpopularniejszych programów na świecie oferujący dostęp do olbrzymiej liczby zbiorów tekstów (korpusów) w ponad 90 językach oraz zaawansowanych narzędzi do ich przeszukiwania i analizy. – Daje on także użytkownikom możliwość tworzenia i eksploracji własnych zasobów językowych. Sketch Engine może być wykorzystywany w badaniach naukowych, ale ma także liczne zastosowania praktyczne w nauczaniu i uczeniu się języków, tłumaczeniu czy leksykografii – dodaje dr Agnieszka Leńko-Szymańska, koordynatorka do spraw Sketch Engine na UW. Więcej informacji na temat platformy można znaleźć na stronie sketchengine.eu.

By otrzymać dostęp do platformy Sketch Engine, należy:

 • na podstronie sketchengine.eu wybrać przycisk ‘log in’ obok nazwy UW;
 • zalogować się loginem i hasłem CAS UW (jak do USOSweb);
 • przy pierwszym logowaniu stworzyć indywidualne konto. Jeśli ktoś miał już wcześniej swoje indywidualne (płatne) konto na Sketch Engine, należy poprosić obsługę techniczną platformy o scalenie go z nowym kontem, wysyłając e-mail pod adresem: support@sketchengine.eu.

Sketch Engine udostępnia liczne poradniki użytkownika i filmy instruktażowe dotyczące sposobów korzystania z platformy >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


UW w szanghajskim rankingu dziedzin naukowych 2020

Astronomia i fizyka oraz matematyka prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim zajęły wysokie pozycje w tegorocznym szanghajskim rankingu dziedzin naukowych, plasując się na miejscach – odpowiednio – 51-75 i 76-100 na 500 notowanych jednostek. Zostały ocenione też najwyżej spośród ujętych w wykazie polskich instytucji reprezentujących te dyscypliny. W Shanghai’s Global Ranking of Academic Subjects 2020 uwzględnionych zostało również dziesięć innych dyscyplin reprezentowanych przez UW.

Shanghai’s Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) publikowany jest od 2009 roku. W najnowszym zestawieniu znalazło się 12 dyscyplin naukowych prowadzonych na UW. Najwyższe miejsce – 51-75 (wśród 500 notowanych jednostek) – uczelnia zajęła w kategorii „Physics”, utrzymując wynik z zeszłorocznego rankingu.

Biorąc pod uwagę metodologię tworzenia tego zestawienia, sukces UW w powyższej dziedzinie jest zasługą badaczy z Wydziału Fizyki, w tym naukowców z Obserwatorium Astronomicznego. W kategorii „Physics” twórcy zestawienia uwzględniali osiągnięcia w zakresie m.in. akustyki, optyki, fizyki stosowanej czy astronomii i astrofizyki.

Wysoką pozycję w rankingu GRAS 2020 zajęła też matematyka prowadzona na UW (76-100 na 500 notowanych uczelni). W wykazie ujęto również dziesięć innych dyscyplin naukowych reprezentowanych przez UW. Są wśród nich:

 • administracja publiczna (151-200);
 • ekologia (201-300);
 • prawo (201-300)
 • nauki o atmosferze (301-400);
 • nauki polityczne (301-400);
 • psychologia (301-400);
 • biotechnologia (401-500);
 • chemia (401-500);
 • ekonomia (401-500);
 • materiałoznawstwo i inżynieria materiałowa (401-500).

Shanghai’s Global Ranking of Academic Subjects to międzynarodowe zestawienie uczelni ocenianych pod względem 54 dyscyplin naukowych. Znajdują się wśród nich nauki przyrodnicze, społeczne oraz medyczne, inżynieria, jak również nauki o życiu.

W tym roku najwięcej czołowych pozycji zajęły uniwersytety amerykańskie, m.in. Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (MIT) czy Yale University.

Podczas tworzenia rankingu pod uwagę branych jest kilka czynników. Wpływ na pozycję danej uczelni ma liczba publikacji naukowych oraz ich cytowań w danej dziedzinie, udział zagranicznych autorów w publikacjach jednostki, liczba artykułów zamieszczonych w najważniejszych czasopismach naukowych, jak również liczba pracowników, którzy otrzymali istotną nagrodę w określonej dziedzinie.

Pełna lista rankingowa GRAS dostępna jest na stronie internetowej shanghairanking.com.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Zarządzanie emocjami dla studentów zagranicznych-warsztaty online 6-7.07.2020
28 czerwca 2020

 

Szanowni Państwo,

Zdając sobie sprawę z trudności, z jakimi zmagają się w czasie pandemii studenci zagraniczni, Welcome Point przygotował dla nich warsztaty online z zarządzania emocjami.

Warsztaty pod tytułem „Emotion managment in epidemic and post-epidemic world” zostaną poprowadzone przez dr Dorotę Kobylińską z Wydziału Psychologii UW, specjalizującą się w tematyce emocji i odbędą się 6 i 7 lipca 2020 r. w godzinach 10:00 – 13:30.

Studenci poznają między innymi następujące zagadnienia:

– emocje i ich funkcje

– zarządzanie emocjami i strategie zarządzania emocjami

– zastosowanie strategii zarządzania emocjami w codziennym życiu

– pozytywne emocje – jak doświadczać ich częściej?

– emocje w kontekście polskiej kultury

Będzie to zarazem okazja do poznania nowych kolegów i integracji.

Aby wziąć udział, należy się zarejestrować, wypełniając do 30 czerwca formularz zgłoszeniowy:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr-zlIgUfRFGdUmPHoJUwyBsOgWyxgG9C9J8BNHsspt4kxGg/viewform

W warsztatach mogą wziąć udział studenci zagraniczni odbywający na UW pełen cykl studiów, będący w bieżącym roku akademickim na studiach magisterskich, drugim lub trzecim roku studiów licencjackich bądź czwartym lub piątym roku studiów magisterskich.

Warsztaty są organizowane w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego i finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu ZIP, realizowanego na UW w latach 2018-2022, jest rozwój kompetencji studentów, doktorantów i pracowników oraz wprowadzenie narzędzi, które pozwolą usprawnić zarządzanie uczelnią. Więcej informacji o Programie znajdą Państwo na www.zip.uw.edu.pl.

Więcej informacji:

http://welcome.uw.edu.pl/emotions-management-in-epidemic-and-post-epidemic-world-workshops/

https://www.facebook.com/groups/WelcomePointUW/

 


Kolejne spotkania online dotyczące Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) IDUB na UW
26 czerwca 2020

Trwa cykl spotkań online dotyczących 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) „Inicjatywy doskonałości” na UW, podczas których można dowiedzieć się m.in., jak włączyć się w działania realizowane w ramach danego POB. W przyszłym tygodniu odbędą się spotkania dotyczące POB: „Badania dla Ziemi” (30.06), „U podstaw mikro i makro świata” (1.07) oraz „Wyzwanie petabajtów” (2.07).

Uniwersytet Warszawski uzyskał w październiku 2019 roku status uczelni badawczej, zajmując I miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Nagrodzony wniosek UW zawiera opis 5 priorytetowych obszarów badawczych oraz 70 działań zaplanowanych na lata 2020-2026, dzięki którym Uniwersytet chce stać się uczelnią badawczą silnie rozpoznawalną na arenie międzynarodowej.

Od połowy czerwca do połowy lipca na UW trwa cykl spotkań online dotyczących działań realizowanych w ramach 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB). Obszary te zostały wybrane w ramach szerokich konsultacji i są związane z najważniejszymi współczesnymi wyzwaniami społecznymi.

Podczas spotkań członkowie społeczności UW mogą dowiedzieć się m.in., jak można włączyć się w działania realizowane w ramach danego POB. Spotkania organizowane są przez zespoły, które koordynują działanie poszczególnych Priorytetowych Obszarów Badawczych.

Harmonogram spotkań:

23 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie, dotyczące POB 4 „Przekraczanie granic humanistyki”

 • 30 czerwca 2020 r., godz.10:00-15:00 – POB 1 „Badania dla Ziemi”
 • 1 lipca 2020 r., godz. 10:00-14:00 – POB 2 „U podstaw mikro i makro świata”
 • 2 lipca 2020 r., godz.14:30 – POB 3 „Wyzwanie petabajtów”
 • 10 lipca 2020 r., godz. 10:00-13:00 – POB 5 „W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań”

W spotkaniach wezmą udział: prorektor ds. naukowych prof. Maciej Duszczyk, zespoły zarządzające poszczególnymi POB oraz kierownicy działań realizowanych w ramach POB.

Na spotkania obowiązuje rejestracja. Adres Google Meet, pod którym odbywać się będzie konkretne spotkanie, zostanie przesłany zarejestrowanym osobom najpóźniej dzień przed terminem wydarzenia. W przypadku wypełnienia limitu miejsc, przygotowana będzie transmisja na żywo. Informacje szczegółowe dotyczące spotkania w ramach danego Priorytetowego Obszaru Badawczego znajdują się w linkach rejestracyjnych.

Rejestracja na spotkania oraz więcej informacji >>

Opisy działań realizowanych w ramach POB >>

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB) pod adresem https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/ oraz w zakładce na stronie UW: https://www.uw.edu.pl/badania/idub/.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 14 NCN

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 14 NCN: „Dynamiczna chemia kombinatoryjna w szkieletach metalo-organicznych” ogłasza, że konkurs wygrał Pan Marcin Wiszniewski.
Warunkiem formalnym, wymagającym spełnienia, jest uzyskanie statusu doktoranta nie później niż 01 października 2020 r.

Serdecznie gratulujemy!


Bezpłatne testy na koronawirusa
25 czerwca 2020

Pracownicy i doktoranci UW mogą skorzystać z bezpłatnych badań na obecność przeciwciał przeciw wirusowi SARS-CoV-2. Testy można wykonać od 29 czerwca do 28 sierpnia.

16 czerwca prof. Marcin Pałys, rektor UW, w komunikacie do społeczności uczelni, zapowiedział przeprowadzenie na uniwersytecie bezpłatnych testów na obecność przeciwciał w kierunku koronawirusa. 24 czerwca podpisano umowę z firmą Warsaw Genomics Laboratorium Analiz Genetycznych, która przeprowadzi badanie przeciwciał w celu identyfikacji osób, które przebyły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Będą mogli z nich skorzystać pracownicy i doktoranci UW.

Mając świadomość, jak ważną rolę w ograniczaniu ryzyka zakażeń mają badania na obecność przeciwciał koronawirusa, podjęliśmy starania w celu umożliwienia przeprowadzenia takich testów wśród społeczności Uniwersytetu. Wkrótce członkowie naszej akademickiej wspólnoty będą mogli poddać się bezpłatnym badaniom na obecność przeciwciał (w klasach IgM oraz IgG) przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2 – prof. Marcin Pałys, rektor UW.

Przeciwciała IgM i IgG

Badania będą wykonywane w dwóch klasach: IgM oraz IgG, metodą, która gwarantuje ponad 98,5% poprawność wyników. – W odróżnieniu od szybkich testów „kasetkowych” badanie w laboratorium charakteryzuje się wysoką czułością i swoistością, i jest jedynym rekomendowanym badaniem serologicznym – wyjaśnia dr hab. n. med. Anna Wójcicka, współzałożycielka Warsaw Genomics.

Badanie przeciwciał w klasie IgG powinno dać odpowiedź, czy osoba chorowała na COVID-19, a tym samym czy nabyła odporność. Obecność przeciwciał chroni od zakażenia, nie wiadomo jednak przez jak długi czas.

Badanie przeciwciał IgM służy do identyfikacji osób, które zetknęły się z wirusem nie krócej niż w trakcie ostatnich 2-3 tygodni przed pobraniem surowicy. Jeśli w krwi wystąpią przeciwciała IgM istnieje duże prawdopodobieństwo, że pacjent jest zarażony koronawirusem i może zarażać innych.

Jak wykonać badanie – procedura

Do wykonania badania potrzebna jest próbka 2 ml krwi. Punkt pobrań znajdować się będzie na Kampusie Ochota, w budynku Centrum Sportu i Rekreacji, w osobnym pomieszczeniu, z niezależnym wejściem.

Badanie przeciwciał nie służy do diagnostyki aktywnego zakażenia. Dla bezpieczeństwa pracowników UW bardzo ważne jest, aby do Punktu Pobrań nie zgłaszały się osoby z objawami infekcji lub po kontakcie z osobą zakażoną – mówi lek. Małgorzata Kiljańska, dyrektor usług medycznych Warsaw Genomics.

 • Kod rabatowy, który uprawnia pracowników i doktorantów UW do wykonania bezpłatnych badań, można pobrać ze strony covid.uw.edu.pl.
 • Po otrzymaniu kodu rabatowego należy zarejestrować się na stronie warsawgenomics.pl/badaniadlauw oraz umówić się na termin pobrania za pośrednictwem formularza na stronie warsaw-genomics.reservio.com, wybierając konkretną datę i godzinę.
 • Badania wykonywane będą w dni robocze od 29 czerwca do 28 sierpnia (włącznie) od godz. 8 do 18. Do punktu pobrań należy przyjść w maseczce ochronnej, zabrać dokument tożsamości oraz numer zlecenia badania, który zostanie wygenerowany w trakcie rejestracji. Nie trzeba być na czczo.
 • Wynik testu będzie dostępny w trakcie czterech dni na stronie: wyniki.warsawgenomics.pl.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


O kształceniu w przyszłym roku akademickim
24 czerwca 2020

Na Uniwersytecie Warszawskim rozważane jest przesunięcie rozpoczęcia zajęć w przyszłym roku akademickim do 15 października. Dzięki temu możliwe będzie dokończenie procesu rekrutacji na studia I i II stopnia oraz spraw, których rozstrzygnięcie było utrudnione z powodu trwającego stanu pandemii. Oficjalna inauguracja roku akademickiego 2020/2021 odbędzie się w ustawowym terminie, 1 października 2020 roku.

W związku ze zmianą terminów tegorocznych matur, a także możliwymi utrudnieniami dotyczącymi finalizacji prac dyplomowych przez kandydatów na studia II stopnia, na Uniwersytecie Warszawskim rozważane jest przesunięcie rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021. – Po analizie materiałów oraz rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego możemy zaproponować następujące rozwiązanie: oficjalne rozpoczęcie roku akademickiego odbędzie się w terminie ustawowym, 1 października 2020 roku, ale zajęcia zaczną się 15 października – powiedziała prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia podczas posiedzenia Senatu UW, 24 czerwca.

Okres między 1 a 15 października 2020 roku miałby być przeznaczony na dokończenie procesu rekrutacji na studia oraz innych spraw związanych z dydaktyką, których rozstrzygnięcie było utrudnione ze względu na pandemię, m.in. finalizacji prac dyplomowych.

– Jest to rozwiązanie prostudenckie – dodała prorektor Choińska-Mika. – Dzięki opracowaniu odpowiedniego harmonogramu, przyszły rok akademicki został zaprojektowany w taki sposób, że unikniemy zasadniczo przesunięcia terminu zakończenia semestru letniego.

Prorektor Choińska-Mika zaznaczyła też, że opracowane na przyszły rok plany dotyczące organizacji kształcenia pozwolą na rozpoczęcie tego okresu z większym spokojem.

Kwestia przesunięcia terminu rozpoczęcia zajęć dydaktycznych na UW będzie przedmiotem szczegółowej dyskusji z przedstawicielami władz jednostek uniwersyteckich odpowiedzialnymi za kształcenie.

Podczas posiedzenia Senatu prorektor Choińska-Mika podkreśliła również, że powrót do stacjonarnych zajęć dydaktycznych w przyszłym roku akademickim w dużej mierze uzależniony jest od rozwoju sytuacji epidemiologicznej. – Poprosiłam kierowników jednostek dydaktycznych o przygotowanie symulacji dotyczącej możliwości przeprowadzenia zajęć stacjonarnych w ich jednostkach. Mamy już wytyczne związane z maksymalną liczbą osób, które mogą przebywać w salach ogólnouniwersyteckich. O takie informacje poprosiłam też prodziekanów. Wszystko zależy od warunków lokalnych – powiedziała prorektor Choińska-Mika.

W lipcu kierownicy jednostek dydaktycznych przygotują wykaz zajęć, które w przyszłym roku akademickim rozpoczną się w trybie zdalnym albo stacjonarnym. W niektórych jednostkach rozważane jest utrzymanie wybranych zajęć w trybie zdalnym na stałe.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Sprawozdanie rektora z działalności uczelni w 2019 roku

24 czerwca, podczas posiedzenia online, ostatniego przed wakacjami, Senat przyjął „Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2019 roku”. W sprawozdaniu znajdują się informacje na temat poszczególnych grup społeczności akademickiej UW, działalności naukowej i dydaktycznej, rekrutacji na studia, współpracy międzynarodowej i wymiany akademickiej, relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym, inwestycji realizowanych na uczelni, stanu finansów. Opisane są też wydarzenia, którymi żyła społeczność akademicka w ubiegłym roku.

W dokumencie można przeczytać m.in. o sześciu inicjatywach strategicznych uczelni, w tym o uzyskanym w minionym roku statusie uczelni badawczej w konkursie MNiSW „Inicjatywa doskonałości”, o pierwszych zakończonych inwestycjach programu wieloletniego i o działaniach sojuszu 4EU+, który otrzymał status uniwersytetu europejskiego.

Najnowsze sprawozdanie jest ósmym składanym przez rektora prof. Marcina Pałysa, który we wstępie do dokumentu pisze: – Fakty i liczby, prezentowane w sprawozdaniach, które przedstawiam Państwu od roku 2012, świadczą o tym, jak wiele udało się nam osiągnąć we wszystkich tych obszarach, ile inicjatyw i planów zdołaliśmy wspólnie zrealizować. Rok 2019 nie różnił się pod tym względem od poprzednich.

W sprawozdaniu zamykającym jego kadencję, rektor podziękował „wszystkim tym, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się w ostatnich latach do rozwoju uczelni i zwiększenia jej międzynarodowej renomy”.

Sprawozdanie rektora z działalności uczelni w 2019 roku

Dodatek do sprawozdania stanowią załączniki, prezentujące dane liczbowe dotyczące uczelni, w angielskiej wersji językowej (pobierz pdf). Na język angielski zostało też przetłumaczone streszczenie sprawozdania, które jest integralną częścią dokumentu.

Opracowaniem koncepcji sprawozdania oraz tekstów (przygotowaniem materiałów własnych oraz redakcją materiałów nadesłanych przez uniwersyteckie biura administracji centralnej i inne jednostki) zajmuje się Biuro Prasowe UW.

Sprawozdania roczne rektora UW z działalności uczelni publikowane są na stronie www.uw.edu.pl/sprawozdania-roczne-rektora-uw.

40 493 studentów

ponad 100 kierunków studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich

4 szkoły doktorskie

ponad 1000 partnerów krajowych i zagranicznych

11,8% wzrostu przychodów w porównaniu do 2018 roku

 

Źródło: www.uw.edu.pl