Kandydaci na rektora UW gośćmi posiedzenia Parlamentu Studentów UW
28 maja 2020

Gośćmi VI posiedzenia Parlamentu Studentów UW, które odbyło się 22 maja, byli kandydaci na rektora UW. Odpowiadali oni na pytania studentów związane z przyszłością uczelni pod swoim przewodnictwem w przypadku wyboru na stanowisko rektora.

Osoby zabierające głos pytały kandydatów m.in. o możliwość zwiększenia wsparcia finansowego dla działalności naukowej studentów (np. dla kół naukowych), zwiększenie dostępności miejsc w akademikach dla studentów, wizję umiędzynarodowienia uczelni, rozwój sportu akademickiego, usprawnienie obsługi administracyjnej spraw studenckich, opinię wobec centralizacji zasobów BUW, konsekwencje oceny parametrycznej dyscyplin naukowych.

Każdy z kandydatów musiał zmierzyć się z prośbą marszałka Parlamentu Studentów UW o udzielenie komentarza do opinii Senatu UW dotyczących poparcia kandydatur na rektora. Przypomnijmy, kandydaci na rektora podlegają zaopiniowaniu przez Senat UW. 20 maja Senat wyraził opinię pozytywną w stosunku do prof. Andrzeja Tarleckiego.

Nagrania ze spotkań kandydatów z Parlamentem Studentów UW

 

Źródło: www.uw.edu.pl