Programy wyborcze kandydatów na rektora UW

Uczelniana Komisja Wyborcza opublikowała deklaracje wyborcze kandydatów na rektorów. Na stronie UKW można również zapoznać się z życiorysami kandydatów.

Kandydaci w deklaracjach, zwanych również programami wyborczymi, przedstawiają swoje plany w zakresie działalności naukowej i edukacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego, które będą chcieli zrealizować w przypadku wyboru na rektora. W dokumentach omawiają wizję zarządzania uczelnią w wymiarze organizacyjnym i finansowym, odnoszą się do kwestii umiędzynarodowienia uczelni, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, rozwoju kadry UW. Wskazują na wartości i misję, ku jakim – ich zdaniem – powinien zdążać uniwersytet.

Głosowanie zasadnicze na rektora Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024 odbędzie się 17 czerwca. Dodatkowe informacje o wyborach na UW dostępne są na stronie: Wybory 2020 na UW.

Programy wyborcze kandydatów (źródło: Uczelniana Komisja Wyborcza UW):

Z programami, życiorysami oraz innymi informacjami na temat kandydatów na rektora UW można zapoznać się na stronie Uczelnianej Komisji Wyborczej.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 27 maja 2020

Data ostatniej modyfikacji: 27 maja 2020