PhD seminar on May 27th (Wednesday) at 15.00
25 maja 2020

The Faculty of Chemistry invites all PhD STUDENTS to a WEBINAR by

dr JOANNA ZAWACKA-PANKAU
(Karolinska Institute, Stockholm, Sweden;
visiting lecturer at University of Warsaw, Warsaw, Poland)

Title: FROM BED TO BENCH AND ON THE WAY BACK TO CLINICS – NEW APPROACHES TO TARGET CANCER CELLS

Date: May 27th (Wednesday), 2020 at 15:00 (technical information will be provided one day before).
Detailed information is included in pdf invitation.

 


Zasady organizacji egzaminów językowych na UW w sesji letniej

Rada Koordynacyjna ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW wydała uchwałę w sprawie organizacji egzaminów z języków obcych w sesji letniej 2019/2020. W dokumencie m.in. zarekomendowano przesunięcie egzaminu na kolejny rok akademicki, o ile nie jest on obowiązkowy.

Dla osób, które będą podchodzić do egzaminów, Rada zaplanowała dwie formy jego realizacji:

  • zdalną – wyłącznie ustną, która wystarczy do wypełnienia obowiązku podejścia do egzaminu, ale nie umożliwia zdobycia certyfikatu,
  • stacjonarną oraz zdalną – część pisemna będzie odbywała się stacjonarnie w warunkach reżimu sanitarnego, a część ustna zdalnie. Ta forma egzaminu umożliwia zdobycie certyfikatu.

W tegorocznej sesji letniej egzamin z języka angielskiego na poziomie B2, niezależnie od wyboru formuły, jest dostępny wyłącznie dla studentów III roku studiów licencjackich oraz III, IV i V roku studiów jednolitych magisterskich.

Szczegółowy harmonogram egzaminów oraz terminów rejestracji jest dostępny na stronie Rady.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Oferta pracy dla doktoranta/stypendysty w projekcie OPUS 16 NCN

Oferta zatrudnienia doktoranta/stypendysty w projekcie badawczym OPUS 16 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Na pograniczu siarki i fluoru – nowe strategie tworzenia wiązań CC i CF”. Kierownik projektu: dr hab. Michał Barbasiewicz. Termin przesyłania dokumentów upływa 14 czerwca 2020 roku. Więcej informacji >> pdf