Informacje dla studentów WCh

Zgodnie z informacjami (aktualnymi na 19 maja 2020) mogę poinformować, że wracamy 1 czerwca a do 10 lipca zakończymy zajęcia laboratoryjne, te które tego wymagają i rozpoczniemy sesję (13 lipca – 2 sierpnia).

Po 10 czerwca ulegnie zmianie harmonogram niektórych zajęć! Studenci EChJ mają zajęcia i sesję spójną z terminem sesji dla kierunku Inżynierii Nanostruktur (FUW).

Obrony w trybie zdalnym w roku 2020 mogą być przeprowadzane od 18 maja do 18 sierpnia a potem od 10 do 21 września.

Dziekanat studencki od 18 maja pracuje w systemie dyżurów. Dokumenty zostawiamy na portierni z opisem, który z pracowników dziekanatu jest adresatem. 

List Prodziekan ds. studenckich do Studentów (19.05.2020)

Beata Krasnodębska-Ostręga


Data publikacji: 19 maja 2020

Data ostatniej modyfikacji: 19 maja 2020