Oferta pracy dla doktoranta/doktorantki w projekcie OPUS 14 NCN
18 maja 2020

Oferta zatrudnienia doktoranta/doktorantki w projekcie badawczym OPUS 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Badania mechanizmów lokalnego utleniania termicznego cienkich kryształów MoS2”. Kierownik projektu: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. ucz. Termin przesyłania dokumentów upływa 28 czerwca 2020. Więcej informacji >> pdf


Szkolenia dla koordynatorów ds. egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym

Sekcja ds. rozwoju kompetencji nauczycieli akademickich w Biurze Spraw Pracowniczych organizuje szkolenie online dla koordynatorów ds. egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym. Osoby, które zostały zgłoszone przez jednostki uczelni do BSP jako koordynatorzy, będą mogły wziąć udział w szkoleniu 20 lub 21 maja.

Podczas szkolenia pracownicy UW opowiedzą o zasadach przeprowadzania zdalnych egzaminów i zaliczeń na UW oraz o wykorzystywaniu narzędzi G Suite w realizacji zaliczeń na odległość. Zaprezentują też możliwości platformy Kampus w zakresie prowadzenia egzaminów pisemnych.

W przypadku dużego zainteresowania szkoleniem, może zostać przeprowadzone jeszcze jedno spotkanie, które jest planowane na 27 maja.

Szkolenie trwa 4 godziny. Program spotkań jest dostępny na platformie Kampus w zakładce „Szkolenia dydaktyczne” w dziele „Szkolenia dla nauczycieli akademickich”. Bezpośredni link do zakładki >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Laureaci konkursów NCN 18 edycji OPUS, PRELUDIUM i PRELUDIUM BIS 1

Naukowcy z Wydziału Chemii otrzymali dofinansowanie na badania od Narodowego Centrum Nauki w konkursach OPUS, PRELUDIUM 18 edycji i PRELUDIUM BIS 1 ogłoszonych 16 września 2019 r.

Laureatami konkursu OPUS 18 zostali:

 • dr hab. Sławomir Marcin Sęk, projekt pt.: „Membranolityczne lipo-oligomoczniki: w poszukiwaniu nowej klasy związków przeciwdrobnoustrojowych”, kwota finansowania: 1 404 360 PLN
 • dr hab. Anna Maria Nowicka, projekt pt.: „Wykorzystanie woltamperometrii i grawimetrii do jednoczesnego wykrywania metaloproteinaz macierzy -1, -2 i -9 w ludzkim raku płuca, kwota finansowania: 2 239 200 PLN
 • dr hab. Andrzej Kudelski, projekt pt.: „Opracowanie nowej metody wykrywania DNA o danej sekwencji przy pomocy powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii ramanowskiej”, kwota finansowania: 1 879 560 PLN
  (Konsorcjum: 1. Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii; 2. Świętokrzyskie Centrum Onkologii; 3. Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk)
 • dr hab. Wiktor Eligiusz Lewandowski, projekt pt.: „Ciekłokrystaliczne, chiralne nanomateriały dla giętkich technologii fotonicznych”, kwota finansowania: 1 983 720 PLN
 • dr Michał Wójcik, projekt pt.: „Dynamiczna kontrola warstw hybrydowych do wzmacnianych plazmonowo układów transmitujących lub konwertujących energię, otrzymanych poprzez antygalwaniczną redukcję ciekłokrystalicznych nanocząstek metali szlachetnych”, kwota finansowania: 1 653 480 PLN

Laureatami konkursu PRELUDIUM 18 zostali:

 • mgr Łukasz Cheda, projekt pt.: „Ferrytny znakowane izotopami – rozwój alternatywnego układu dostarczania leków”, kwota finansowania: 138 000 PLN
 • mgr Ewelina Agnieszka Tomczyk, projekt pt.: „Nanocząstki z wyczuciem: multiprzełączalne nanomateriały plazmoniczne w fazie stałej dla technologii optoelektronicznych”, kwota finansowania: 138 600 PLN
 • mgr Joanna Magdalena Macnar, projekt pt.: „Analiza konformacji związków organicznych w strukturach makromolekularnych”, kwota finansowania: 60 960 PLN

Laureatką konkursu PRELUDIUM BIS 1 została:

 • dr hab. Katarzyna Natalia Jarzembska, projekt pt.: „MXO2-ISOMER: w poszukiwaniu wydajnych materiałów fotoprzełączalnych o zmiennej barwie na bazie kompleksów metali przejściowych 4. okresu zawierających proste ligandy ambidentne”, kwota finansowania: 532 800 PLN

 

Serdecznie gratulujemy!