Projekty edukacyjne 4EU+ – składanie wniosków

Naukowcy sojuszu 4EU+ mogą zgłaszać wnioski projektów edukacyjnych, w których będą zaangażowani studenci i doktoranci uczelni członkowskich. Przedsięwzięcia powinny być innowacyjne i ambitne, realizowane w ramach programów flagowych 4EU+. Nabór wniosków potrwa od 15 czerwca do 1 lipca.

Jednym z celów 4EU+ jest współpraca między sześcioma uniwersytetami sojuszu m.in. w obszarze kształcenia. Uczelnie członkowskie opracowują spójne podejście do kwestii nauczania i uczenia się, oparte na badaniach.
Obecnie naukowcy 4EU+ mogą opracowywać wnioski projektów dotyczące różnych inicjatyw edukacyjnych, np. organizacji warsztatów, szkół letnich/zimowych, seminariów, wspólnych przedmiotów i modułów czy wspólnych programów studiów. Te inicjatywy mogą również być prowadzone online.

Przedsięwzięcia powinny być:

  • ambitne, odnoszące się do współczesnych wyzwań i problemów, z jakimi mierzą się społeczeństwa europejskie;
  • zorientowane na studentów, pozwalające im rozwinąć indywidualną ściężkę kształcenia, angażujące w aktywne uczenie się;
  • skoncentrowane na wiedzy opartej na badaniach;
  • rozwijające kompetencje i umiejętności studentów 4EU+.

W projekty edukacyjne zaangażowani mają być badacze z co najmniej trzech uniwersytetów sojuszu.

Przedsięwzięcia mają dotyczyć programów flagowych, tzw. flagshipów:

  • Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim (flagship 1);
  • Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków (flagship 2);
  • Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych (flagship 3);
  • Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój (flagship 4).

Wypełnione wnioski należy składać do biur uczelni, które zajmują się współpracą w ramach 4EU+, na Uniwersytecie Warszawskim taką jednostką jest Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych (adresy mailowe do osób z BMPB: marta.brelih-wasowska(at)adm.uw.edu.pl, marta.jaworska-okninska(at)adm.uw.edu.pl). Propozycje projektów zostaną ocenione przez osoby odpowiedzialne za koordynację danego flagshipu, następnie zaakceptowane lub odrzucone przez grupę ekspertów ds. edukacji i Sekretarza Generalnego 4EU+.

Informacja o zaakwalifikowaniu wniosku do finansowania bądź jego odrzuceniu będzie podana przez pracowników konkretnej uczelni członkowskiej Sojuszu. Więcej informacji >>

10 czerwca komitet koordynujący flagship 1 organizuje warsztaty online, podczas których składający wnioski w ramach tego flagshipu będą mogli zapoznać się z uwagami na temat swoich propozycji przed oficjalnym ich złożeniem. Więcej informacji >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 15 maja 2020

Data ostatniej modyfikacji: 01 lipca 2020