Nowe laboratoria akredytowane w CNBCh UW

Zgodnie z decyzją Polskiego Centrum Akredytacji z dnia 25 marca 2020 roku, po złożeniu przez Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW wniosku o rozszerzenie zakresu akredytacji,  trzy kolejne laboratoria w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW zostały ocenione pozytywnie podczas oceny na miejscu.

Zespół auditorów Polskiego Centrum Akredytacji potwierdził spełnienie wymagań systemowych oraz technicznych, określonych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, a także potwierdził zaufanie do kompetencji akredytowanych laboratoriów Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie wymagań akredytacyjnych oraz wnioskowanego zakresu akredytacji. Za mocne strony naszych laboratoriów uznano m.in. wysokie kompetencje personelu badawczego, nowoczesne wyposażenie laboratoriów oraz dobrą organizację.

Uniwersytet Warszawski posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji laboratoriów badawczych od 2014 roku. Akredytowane laboratoria świadczą usługi w zakresie badań chemicznych: wyrobów chemicznych, wyrobów i materiałów konstrukcyjnych, żywności, wody oraz wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, gleby, a także badań właściwości fizycznych skał. Procesem nadzoru objętych jest obecnie siedem laboratoriów badawczych.

Pozostałe laboratoria, posiadające już wcześniej akredytację to:

Aktualny zakres akredytowanej działalności laboratoryjnej w CNBCh UW dostępny jest na stronie internetowej: www.cnbch.uw.edu.pl, w zakładce: usługi akredytowane.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług akredytowanych.

 

Źródło: www.cnbch.uw.edu.pl


Data publikacji: 14 maja 2020

Data ostatniej modyfikacji: 14 maja 2020