Przedstawiciele Wydziału w Komitecie Krystalografii PAN

Prof. dr hab. Michał Cyrański, dr hab. Paulina Dominiak, prof. ucz. oraz prof. dr hab. Krzysztof Woźniak zostali wybrani do Komitetu Krystalografii PAN działającego przy Wydziale III PAN.

Kadencja trwa 4 lata i zaczyna się 13 maja 2020 r.

Na inaugurującym posiedzeniu Komitetu Krystalografii PAN w dniu 13.05.2020 r., Profesor Krzysztof Woźniak został wybrany zastępcą Przewodniczącego Komitetu (którym został wybrany na drugą kadencję Prof. Marek Wołcyrz z Instytutu Niskich Temperatur we Wrocławiu), a Profesor Michał Cyrański został Przewodniczącym Sekcji Krystalografii Strukturalnej.

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 13 maja 2020

Data ostatniej modyfikacji: 14 maja 2020