Komunikat w sprawie egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych

Przewodnicząca Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW wydała 6 maja komunikat w sprawie prac nad formą przeprowadzenia egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych oraz ich szczegółowym harmonogramem.

Szanowni Państwo,

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w całym kraju, a szczególnie na Mazowszu i w Warszawie, musimy zmienić nasz sposób funkcjonowania i dostosować się do tych nieoczekiwanych dla nas wszystkich warunków.

Egzaminy certyfikacyjne z języków obcych to wielkie wyzwanie merytoryczne i organizacyjne, w które zaangażowana jest zarówno Szkoła Języków Obcych jak i pozostałe jednostki prowadzące lektoraty, ponieważ egzaminy dotyczą znacznej liczby studentów. Nie możemy pochopnie decydować o tak ważnych kwestiach jak bezpieczeństwo studentów oraz pracowników UW. Jesteśmy w trakcie opracowywania różnych wariantów przeprowadzenia egzaminu zależnie od sytuacji epidemiologicznej w ścisłym porozumieniu z władzami rektorskimi.

Do dnia 25 maja 2020 przekażemy do Państwa wiadomości ustalenia w sprawie egzaminów związane z formą ich przeprowadzania oraz szczegółowym harmonogramem. Zapewniamy o naszych wysiłkach, aby ten ważny egzamin mógł odbyć się w spokojnej atmosferze oraz z przekonaniem, że odpowiada wymaganiom sanitarnym zapewniającym wszystkim bezpieczeństwo.

prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając
Przewodnicząca Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 07 maja 2020

Data ostatniej modyfikacji: 07 maja 2020