Studenckie spotkania z kandydatami na rektorów UW

Studenci i studentki kierunków humanistycznych oraz kolegiów MISH i MISMaP zapytali kandydatów na rektorów o ich stosunek do poszczególnych spraw studenckich, m.in. o funkcjonowanie studiów międzydziedzinowych, wynagradzanie magistrantów za udział w projektach badawczych, uczelniane księgozbiory biblioteczne, stypendia. Kandydaci odpowiadali na pytania społeczności studenckiej podczas cyklu spotkań online.

Przedwyborcze spotkania z kandydatami na Rektora UW zostały zorganizowane przez samorządy studentów z kilku jednostek uczelni: kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, Instytutu Filozofii, Wydziału Neofilologii, Wydziału Polonistyki.

Rozmowy studentów z profesorami Alojzym Z. Nowakiem, Pawłem Strzeleckim i Andrzejem Tarleckim można obejrzeć na profilu MISH na Facebooku.

 

Źrodło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 04 maja 2020

Data ostatniej modyfikacji: 04 maja 2020