Konkurs na stanowisko Asystenta
04 maja 2020

Dziekan i Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ogłaszają KONKURS na stanowisko ASYSTENTA (grupa pracowników badawczo-dydaktycznych). Liczba dostępnych etatów: 3. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 3 czerwca 2020 roku do godz. 14.00.  Więcej informacji >> pdf

Kandydatów informujemy, że rozmowy z komisją konkursową odbędą się w dniach 15-17 czerwca 2020 r.


Konkurs na stanowisko Adiunkta

Dziekan i Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ogłaszają KONKURS na stanowisko ADIUNKTA (grupa pracowników badawczo-dydaktycznych). Liczba dostępnych etatów: 12. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 3 czerwca 2020 roku do godz. 14.00. Więcej informacji >> pdf

Kandydatów informujemy, że rozmowy z komisją konkursową odbędą się w dniach 15-17 czerwca 2020 r.


Studenckie spotkania z kandydatami na rektorów UW

Studenci i studentki kierunków humanistycznych oraz kolegiów MISH i MISMaP zapytali kandydatów na rektorów o ich stosunek do poszczególnych spraw studenckich, m.in. o funkcjonowanie studiów międzydziedzinowych, wynagradzanie magistrantów za udział w projektach badawczych, uczelniane księgozbiory biblioteczne, stypendia. Kandydaci odpowiadali na pytania społeczności studenckiej podczas cyklu spotkań online.

Przedwyborcze spotkania z kandydatami na Rektora UW zostały zorganizowane przez samorządy studentów z kilku jednostek uczelni: kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, Instytutu Filozofii, Wydziału Neofilologii, Wydziału Polonistyki.

Rozmowy studentów z profesorami Alojzym Z. Nowakiem, Pawłem Strzeleckim i Andrzejem Tarleckim można obejrzeć na profilu MISH na Facebooku.

 

Źrodło: www.uw.edu.pl