Odwołane wydarzenia na UW
30 kwietnia 2020

W związku z COVID-19 wszystkie wydarzenia o charakterze otwartym odbywające się do 31 sierpnia na Uniwersytecie Warszawskim zostały odwołane.

Zarządzenie nr 50 rektora UW z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego

Zarządzenie nr 69 rektora UW z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 50 rektora UW z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego oraz niektórych innych zarządzeń związanych z COVID-19

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Rektor UW zapowiada zmiany w funkcjonowaniu uczelni

Prof. Marcin Pałys, rektor UW, w krótkim nagraniu zapowiada majowe zmiany w funkcjonowaniu uniwersytetu. Rektor wydał też dwa nowe zarządzenia: o wprowadzeniu ograniczonej możliwości pracy badawczej na terenie uczelni od 4 maja oraz przedłużające zawieszenie zajęć na uczelni do 24 maja.

Praca badawcza w budynkach UW będzie możliwa w ograniczonym zakresie od 4 maja. Jeśli władze państwowe nie przedłużą obowiązywania ograniczeń w działalności uczelni, to od 25 maja będą mogły być realizowane zajęcia dydaktyczne na terenie uczelni, ale tylko te, które do tej pory nie odbywały się zdalnie i jednocześnie wymagają fizycznego zaangażowania studentów.

Rektor zapowiedział, że po majówce zostanie opublikowany zaktualizowany kalendarz akademicki. Zgodnie z obecnymi planami, sesja letnia ma się zakończyć 23 sierpnia.

„Od poniedziałku 4 maja będzie można pracować naukowo i badawczo w budynkach uniwersytetu, jeżeli to jest potrzebne dla utrzymania ciągłości badań naukowych. Te możliwości dotyczą pracowników, doktorantów i studentów. Odpowiednie zgody będzie wydawał kierownik jednostki”.

„Mam nadzieję, że wrócimy po 24 maja do możliwości uzupełniania zajęć praktycznych i zajęć wymagających fizycznej obecności w pomieszczeniach uniwersytetu. Odpowiednie grafiki będą przedstawione po 15 maja, oczywiście pod warunkiem, że władze państwowe nie przedłużą zawieszenia działalności uczelni na okres po 24 maja”.

– Chciałbym Państwu życzyć bardzo serdecznie, aby ten majowy okres był okresem na początku pewnego relaksu, optymizmu i żebyśmy od 4 maja mogli robić coraz więcej wspólnie. Wszystkiego najlepszego na majówkę – powiedział rektor na koniec wystąpienia.

 

 

Funkcjonowanie Uniwersytetu Warszawskiego po 24 maja

Do 24 maja, na podstawie rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego, obowiązuje ograniczenie działalności uczelni. Do tego czasu wykłady i zajęcia na UW prowadzone są jedynie w formie zdalnej.

W przyszłym tygodniu ukaże się nowe zarządzenie rektora UW dotyczące zmiany kalendarza akademickiego 2019/2020, realizacji zajęć dydaktycznych na UW oraz organizacji sesji.

Jeżeli MNiSW nie przedłuży obowiązywania ograniczeń, to po 24 maja – wg wstępnych założeń, które doprecyzowane zostaną w zarządzeniu rektora – UW planuje:

  • kontynuować do końca semestru w niezmienionej formie wykłady i zajęcia prowadzone zdalnie,
  • uruchomić – przy zachowaniu wszelkich wytycznych sanitarnych – stacjonarne zajęcia praktyczne, wymagające obecności na terenie uczelni, które obecnie nie są realizowane (harmonogramy zajęć zostaną przedstawione po 15 maja),
  • przedstawić decyzje dotyczące realizacji poszczególnych zajęć, które nie mają charakteru praktycznego, a nie zostały z różnych przyczyn uruchomione zdalnie (zajęcia takie mogę być zorganizowane w formie stacjonarnej lub zostać przesunięte na kolejny rok akademicki, decyzje w tej sprawie będą podejmować kierownicy jednostek dydaktycznych).

 

Zarządzenia z dnia 30 kwietnia 2020

Zarządzenie nr 81 rektora UW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 57 rektora UW z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

Zarządzenie nr 82 rektora UW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 50 rektora UW z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego oraz niektórych innych zarządzeń związanych z COVID-19

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Dni Studenckie UW

W dniach 4-18 maja odbędą się Dni Studenckie UW, nowa inicjatywa adresowana do kandydatów na studia. Osoby zainteresowane ofertą edukacyjną uczelni będą mogły dowiedzieć się więcej na ten temat z perspektywy samych studentów. Wydarzenie organizowane jest przez Samorząd Studentów UW oraz 28 samorządów jednostkowych.

Osoby zainteresowane studiami na Uniwersytecie Warszawskim będą mogły porozmawiać ze starszymi kolegami podczas Dni Studenckich UW i dowiedzieć się więcej na temat warunków rekrutacji czy zasad studiowania na konkretnych kierunkach. Studenci Uniwersytetu odpowiedzą także na pytania dotyczące tego, w jakie aktywności sportowe i kulturalne można zaangażować się podczas studiów.

Wydarzenie organizowane jest przez Samorząd Studentów UW oraz 28 samorządów jednostkowych. Spotkania z przedstawicielami samorządów odbywać się będą online na Facebooku od 4 do 18 maja. Dokładny harmonogram prezentacji poszczególnych jednostek zostanie opublikowany na stronie wydarzenia wkrótce. Pod tym adresem 7 maja w ramach Dni Studenckich UW, odbędzie spotkanie online z prof. Jolantą Choińską-Miką, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, która odpowie na pytania kandydatów.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać pytania związane z rekrutacją i studiowaniem na UW za pomocą formularza. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Dzień Otwarty UW

25 kwietnia, w związku z wyjątkowymi okolicznościami, po raz pierwszy w historii Uniwersytetu Warszawskiego odbył się Dzień Otwarty Online. Nagranie tego wydarzenia dostępne jest tutaj: https://www.facebook.com/fanpageUW

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Zdalne obrony prac doktorskich i kolokwia habilitacyjne

Senat UW dokonał zmian w sposobie postępowania w sprawie nadania stopni doktora oraz doktora habilitowanego. Uchwała senatu, podjęta na posiedzeniu online w dniu 29 kwietnia, wprowadza możliwość obrony prac doktorskich i przeprowadzania kolokwiów habilitacyjnych w trybie zdalnym.

Zmianie uległa uchwała nr 481 senatu UW z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim.

Do załącznika nr 1 uchwały został m.in. dodany zapis:

„W okresie wynikającego z przepisów prawa ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania Uniwersytetu obrona rozprawy doktorskiej może zostać przeprowadzona w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu i rejestrację (…)”.

Do załącznika nr 2 uchwały został m.in. dodany zapis:

„W okresie wynikającego z przepisów prawa ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania Uniwersytetu kolokwium habilitacyjne może zostać przeprowadzone w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jego przebiegu i rejestrację (…)”.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Konkurs na Dyrektora Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na Dyrektora Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Termin przesyłania dokumentów upływa 31 maja 2020 roku. Więcej informacji >> pdf