Oferta Erasmus Student Network UW dla studentów międzynarodowych

W okresie odwołania zajęć stacjonarnych na uniwersytecie Erasmus Student Network UW organizuje wsparcie i działania networkingowe dla studentów zagranicznych. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się tandemy językowe online, czyli zdalna nauka języków w małych, wielokulturowych grupach.

Sekcja Erasmus Student Network UW organizuje wydarzenia online dla osób uczących się na UW, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Członkowie sekcji dotychczas zaprosili do gry w kalambury, wspólnego słuchania muzyki i oglądania filmów. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się tandemy językowe online, czyli zdalna nauka języków w małych, wielokulturowych grupach, do których zgłosiło się ponad 60 osób.

ESN przy UW kontynuuje lekcje „Polish Your Polish”, na których pojawiają się również osoby, które jeszcze nie studiują na Uniwersytecie Warszawskim, ale chciałyby tu przyjechać w przyszłym roku w ramach programu Erasmus+. W najbliższym czasie Erasmus Student Network przy UW planuje zainicjować spotkania online, podczas których będzie można podzielić się swoimi sposobami na spędzanie czasu w domu.

Więcej o działalności ESN UW można znaleźć stronie www.uw.esn.pl.

Raport ESN o doświadczeniach studentów międzynarodowych

Przedstawiciele międzynarodowej organizacji Erasmus Student Network stworzyli raport ukazujący, jak sytuacja wywołana epidemią koronawirusa wpłynęła na doświadczenia mobilnościowe studentów. Raport został napisany na podstawie badań, w których uczestniczyły 22 tysiące osób biorących udział w programach wymiany międzynarodowej. Badaniami ankietowymi zostały objęte osoby odbywające zagraniczne studia i praktyki wiosną 2020 roku oraz te, które planowały w tym czasie wyjazd, ale został on uniemożliwiony przez rozprzestrzeniający się wirus. Odpowiedzi na pytania ankiety były zbierane od 19 do 30 marca.

Z raportu wynika m.in., że 37,5% studentów doświadczyło co najmniej jednego istotnego problemu związanego ze stanem epidemii. Najczęściej były to problemy z brakiem możliwości powrotu do domu ze względu na zawieszenie transportu czy trudności z zakwaterowaniem.

Raport zawiera rekomendacje dla uczelni oraz władz publicznych. Po pierwsze, autorzy zalecają, aby wszelkie informacje kierowane do studnetów były dostępne w języku angielskim. Ponadto, należy zadbać, aby wsparcie oraz rozwiązania edukacyjne (np. nauka zdalna) dla studentów zagranicznych były identyczne z tymi oferowanymi studentom krajowym. Powinno się też zadbać o komunikację między studentami, zarówno rodzimymi, jak i międzynarodowymi, umożliwiać tę komunikację i do niej zachęcać.

Raport Erasmus Student Network

Gabriels, W., Benke-Aberg, R., (2020), Student Exchanges in Times of Crisis – Research report on the impact of COVID-19 on student exchanges in Europe, Erasmus Student Network AISBL: https://esn.org/covidimpact-report.

Erasmus Student Network (ESN) jest jedną z większych organizacji studenckich w Europie, działającą na polu mobilności studenckiej i umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Organizacja ma na celu wspieranie studentów międzynarodowych i odpowiadanie na ich potrzeby. ESN działa w 42 krajach, posiada sekcje w ponad tysiącu instytucji szkolnictwa wyższego i zrzesza 15 tys. wolontariuszy.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 28 kwietnia 2020

Data ostatniej modyfikacji: 28 kwietnia 2020